Luận văn Phân tích và đề xuất giải pháp chiến lược của công ty điện tử thông tin hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012 - 2017

MỤC LỤC 1

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 5

DANH MỤC BẢNG BIỂU 6

DANH MỤC HÌNH VẼ 7

LỜI CAM KẾT 8

LỜI CẢM ƠN 9

PHẦN MỞ ĐẦU 10

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về chiến lược và hoạch định chiến lược kinh

doanh cho doanh nghiệp 13

I. Cơ sở lý thuyết về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh 13

1. Khái niệm về chiến lược và chiến lược kinh doanh 13

1.1. Các khái niệm về chiến lược 13

1.2. Các khái niệm về chiến lược kinh doanh 14

1.3. Phân loại chiến lược kinh doanh 14

1.4. Sự cần thiết của việc xây dựng chiến lược kinh doanh 30

2. Các lý luận chung về quản trị chiến lược kinh doanh 32

2.1. Khái niệm quản trị chiến lược 32

2.2. Vai trò và ý nghĩa của quản trị chiến lược kinh doanh 32

II. Cơ sở lý thuyết về hoạch định chiến lược kinh doanh 34

1. Khái niệm và yêu cầu của hoạch định chiến lược 34

2. Quy trình hoạch định chiến lược 35

3. Phân tích các căn cứ hoạch định chiến lược 37

3.1. Các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô 37

3.2. Các yếu tố thuộc môi trường vi mô 40

3.3. Phân tích hiện trạng chiến lược và các yếu tố thuộc môi trường doanh

nghiệp 43

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY