Luận văn Phân tích và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty cổ phần dệt 10 / 10

LỜI CAM ĐOAN . i

LỜI CẢM ƠN . ii

DANH MỤC VIẾT TẮT. vi

DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ SƠ ĐỒ . vii

DANH MỤC BẢNG . viii

PHẦN MỞ ĐẦU . 1

1 Lý do chọn đề tài. 1

2 Mục đích nghiên cứu . 1

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 1

4 Phương pháp luận.2

5 Kết cấu . 2

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH

TRANH CỦA DOANH NGHIỆP . 3

1.1 CẠNH TRANH VÀ VAI TRÒ CẠNH TRANH . 3

1.1.1 Khái niệm cạnh tranh . 3

1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh . 4

1.1.3 Vai trò của cạnh tranh . 5

1.1.3.1 Đối với doanh nghiệp. 5

1.1.3.2 Đối với người tiêu dùng. 6

1.1.3.3 Đối với nền kinh tế. 6

1.1.4 Phân loại cạnh tranh . 7

1.1.4.1 Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường. 7

1.1.4.2 Căn cứ theo phạm vi ngành kinh tế. 7

1.1.4.3 Căn cứ vào tính chất cạnh tranh. 7

1.1.4.4 Căn cứ vào thủ đoạn sử dụng trong cạnh tranh . 8

1.2 NỘI DUNG VÀ CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH

TRANH. 8

1.2.1 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh . 8

1.2.1.1 Lợi nhuận. 8

1.2.1.2 Thị phần . 9

1.2.2 Các công cụ cạnh tranh . 10

1.2.2.1 Sản phẩm. 10

1.2.2.2 Giá. 11

1.2.2.3 Kênh phân phối. 12

1.2.2.4 Xúc tiến bán . 14

1.3 CÁC YẾU TÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH. 15

1.3.1 Các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài. 15

1.3.1.1 Môi trường vĩ mô . 15

1.3.1.2 Môi trường ngành. 19

1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng bên trong. 22

1.3.2.1 Năng lực tài chính . 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY