Luận văn Phân tích và đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của cán bộ công nhân viên tại công ty điện lực Nam Định

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC.iii

DANH MỤC VIẾT TẮT.iv

DANH MỤC BẢNG .v

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .vii

PHẦN MỞ ĐẦU .1

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Mục tiêu nghiên cứu.3

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .3

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu luận văn .4

CHƯƠNG 1.5

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG .5

CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP .5

1.1 Sự hài lòng của người lao động tại nơi làm việc .5

1.2 Lòng trung thành của người lao động đối với doanh nghiệp.25

1.3 Mối quan hệ giữa sự hài lòng với trung thành.26

1.4 Đặc điểm cá nhân ảnh hưởng đến sự hài lòng và lòng trung thành.27

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 .29

CHƯƠNG 2.30

PHÂN TÍCH SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN .30

TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH.30

2.1 Giới thiệu khái lược về Công ty Điện lực Nam Định.30

2.2 Phân tích sự hài lòng của cán bộ, công nhân viên tại Công ty Điện lực Nam Định.40

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 .59

CHƯƠNG 3.60

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA CÁN BỘ, CÔNG NHÂN

VIÊN TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC NAM ĐỊNH .60

3.1 Những quan điểm và mục tiêu lớn của ngành Điện.60

3.2 Các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người lao động của Điện lực Nam Định .63

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 .78

KẾT LUẬN .79

TÀI LIỆU THAM KHẢO.81

PHỤ LỤC .82

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY