Luận văn Phân tích và đề xuất các giải pháp để nâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với dịch vụ cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần dầu khí toàn cầu (gp. bank) chi nhánh Vũng Tàu

LỜI CAM ĐOAN.i

LỜI CẢM ƠN.ii

MỤC LỤC .iii

DANH MỤC VIẾT TẮT.vi

DANH MỤC BẢNG.vii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ .ix

DANH MỤC HÌNH VẼ.x

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI

DỊCH VỤ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI .6

1.1. Dịch vụ cho vay.6

1.1.1. Khái niệm dịch vụ cho vay.6

1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ cho vay.8

1.2. Ngân hàng Thƣơng mại .9

1.2.1. Khái niệm ngân hàng TM .9

1.2.2. Các hoạt động của NHTM .10

1.2.3. Đặc điểm trong hoạt động kinh doanh của NHTM .11

1.3. Sự hài lòng của khách hàng.11

1.3.1. Khái niệm khách hàng.11

1.3.2. Khái niệm sự hài lòng của khách hàng .12

1.3.3. Phân loại sự hài lòng của khách hàng .13

1.3.4. Vai trò của sự hài lòng của khách hàng đối với hoạt động của doanh nghiệp.14

1.3.5. Đo lường sự hài lòng của khách hàng.15

1.3.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng .15

1.3.7. Mô hình nghiên cứu và thang đo.26

CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ GP. BANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU.32

2.1. Giới thiệu chung về GP. Bank chi nhánh Vũng Tàu.32

2.1.1. Giới thiệu về ngân hàng GP. Bank.32

2.1.2. Giới thiệu về ngân hàng GP. Bank chi nhánh Vũng Tàu.34

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY