Luận văn Phân tích và đề xuất các giải pháp để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần may sông Hồng Nam Định

LỜI CẢM ƠN .ii

MỤC LỤC.ii

DANH MỤC BẢNG.v

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ .vi

DANH MỤC VIẾT TẮT . viii

PHẦN MỞ ĐẦU.1

1. LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI. 1

2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI. 2

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 3

4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU. 3

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU . 3

6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN. 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .5

1.1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ. 5

1.2. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ . 8

1.2.1. Thu hút, bố trí nhân sự .8

1.2.2. Đào tạo, phát triển nhân sự.9

1.2.3. Duy trì nguồn nhân sự.9

1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ. 12

1.3.1 Môi trường bên ngoài.12

1.3.2 Môi trường bên trong .13

1.4. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG CÁC CÔNG TY VỪA VÀ

NHỎ Ở CHÂU Á . 14

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG .18

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG . 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY