Luận văn Phân tích và đề xuất biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty Licogi số 1

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

VÀ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.3

1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp.3

1.1.1. Khái niệm tài chính DN.3

1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp.8

1.2. Khái niệm về phân tích tài chính DN.9

1.2.1. Vai trò của phân tích tài chính trong DN.9

1.2.2. Mục tiêu của phân tích tài chính DN.10

1.3. Nguồn tài liệu phân tích tài chính .10

1.3.1. Bảng cân đối kế toán.10

1.3.2. Báo cáo kết quả kinh doanh.11

1.3.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.13

1.3.4. Các nguồn tài liệu phân tích khác.14

1.4. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp.15

1.4.1. Phân tích khái quát các Báo cáo tài chính .15

1.4.1.1 Phân tích Bảng cân đối kế toán.15

1.4.1.2. Phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh.15

1.4.1.3. Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.16

1.4.2. Phân tích các chỉ số tài chính.17

1.4.2.1 Khả năng sinh lời .18

1.4.2.2 Khả năng quản lý tài sản.19

1.4.2.3 Khả năng thanh toán .22

1.4.2.4 Khả năng quản lý nợ .23

1.4.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính doanh nghiệp .24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY