Luận văn Phân tích và đề suất một số giải pháp chiến lược phát triển công ty TNHH thương mại quốc tế Cao hoàng đến năm 2015

LỜI CAM ĐOAN .1

LỜI CẢM ƠN .2

MỤC LỤC.3

DANH MỤC CÁC BẢNG.7

DANH MỤC HÌNH VẼ.8

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT .9

LỜI MỞ ĐẦU .10

1. Lý do chọn đề tài .10

2. Mục tiêu nghiên cứu.10

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.11

4. Phương pháp nghiên cứu.11

5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài.11

6. Kết cấu của luận văn.11

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH.12

1.1. Tổng quan về chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh .12

1.1.1. Khái niệm về chiến lược kinh doanh.12

1.1.2. Các yêu cầu của Chiến lược kinh doanh.14

1.1.3. Vai trò của chiến lược kinh doanh đối với các doanh nghiệp .14

1.1.4. Quản trị chiến lược .15

1.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh.17

1.2.1. Khái niệm.17

1.2.2. Trình tự, nội dung các bước Hoạch định chiến lược kinh doanh .18

1.2.3. Xác định sứ mệnh, mục tiêu chiến lược của Công ty.19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY