Luận văn Phân tích thực trạng nguồn khách và một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút khách đến khách sạn Hương Giang

MỤC LỤC

Lời mở đầu 1

Chương I: Khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển, các nguồn lực, sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 2

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn Hương Giang. 2

1.2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của khách sạn Hương Giang. 3

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức. 3

1.2.2. Bộ máy quản lý 3

1.3. Các nguồn lực của khách sạn 4

1.3.1. Tình hình chung về vốn sản xuất kinh doanh của khách sạn. 4

1.3.2. Tình hình lao động của khách sạn 5

1.3.3. Tình hình cơ sở vật chất - kỹ thuật. 5

Chương II: Phân tích thực trạng nguồn khách của khách sạn 7

2.1. Khách sạn Hương Giang: Vị trí trong ngành kinh doanh du lịch 7

2.2. Tình hình khách đến khách sạn Hương Giang 8

2.3. Phân tích cơ cấu khách theo phạm vi lãnh thổ. 12

2.4. Phân tích cơ cấu khách theo quốc tịch 13

2.5. Phân tích cơ cấu khách theo độ tuổi 15

2.6. Phân tích tính thời vụ và nghiên cứu xu thế phát triển cơ bản 16

2.6.1. Phân tích tính thời vụ du lịch 16

2.6.2. Xu thế phát triển cơ bản của lượng khách 20

2.7. Một số kết quả và hiệu quả kinh doanh của khách sạn 21

Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng thu hút khách đến khách sạn Hương Giang 27

3.1. Phương hướng phát triển của khách sạn 27

3.1.1. Xu thế phát triển của du lịch và kinh doanh khách sạn Việt Nam 27

3.1.2. Những thuận lợi và khó khăn của khách sạn Hương Giang 27

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng thu hút khách đến khách sạn Hương Giang 28

3.2.1. Nghiên cứu và tập trung khai thác nguồn khách ở các thị trường 28

3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 29

3.2.3. Tiếp tục cải tạo, hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật 30

3.2.4. Chính sách giá mềm dẽo và linh hoạt 30

3.2.5. Tiếp tục duy trì và không ngừng tìm kiếm quan hệ tốt với các đơn vị, tổ chức lữ hành cùng với các đơn vị vận chuyển trong nước và quốc tế 31

3.2.6. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động quảng cáo giao tiếp và khuếch trương 32

3.2.7. Nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp với đa dạng hóa sản phẩm du lịch 33

3.3. Kiến nghị 35

Kết Luận 37

Tài liệu tham khảo 38

Phụ Lục

Nhận xét của khách sạn Hương Giang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY