Luận văn Phân tích tài chính và các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH xây dựng Bình Dương

Trách nhiệm quyết toán và thu hồi vốn cho Công ty: Phòng có trách nhiệm theo dõi và đôn đốc các đội tổ chức quyết toán công trình nhanh gọn theo đúng quy định. Sau khi nhận quyết toán đầy đủ, hợp lệ cho đội phòng làm thủ tục đối chiếu thanh toán với các A, đồng thời quan hệ với Sở tài chính, kho bạc để nhanh chóng thu hồi vốn về công ty và thanh toán đội sản xuất. Phải thu hồi đầy đủ tỷ lệ trích nộp quản lý phí, các loại bảo hiểm phải đóng góp cho người lao động, các loại thuế theo quy định cùng các khoản nợ khác (Nếu có).

Trách nhiệm quyết toán và thu hồi vốn cho Công ty: Phòng có trách nhiệm

theo dõi và đôn đốc các đội tổ chức quyết toán công trình nhanh gọn theo đúng quy

định. Sau khi nhận quyết toán đầy đủ, hợp lệ cho đội phòng làm thủ tục đối chiếu

thanh toán với các A, đồng thời quan hệ với Sở tài chính, kho bạc để nhanh chóng

thu hồi vốn về công ty và thanh toán đội sản xuất. Phải thu hồi đầy đủ tỷ lệ trích

nộp quản lý phí, các loại bảo hiểm phải đóng góp cho người lao động, các loại thuế

theo quy định cùng các khoản nợ khác (Nếu có).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY