Luận văn Phân tích sự cố mất điện bể chứa thanh nhiên liệu thải từ lò PWR – 2 vòng bằng phần mềm PCTRAN/ SFP

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT. 4

MỞ ĐẦU. 5

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU VÀ BỂ CHỨA

NHIÊN LIỆU THẢI CHO NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN. 7

1.1. Chu trình nhiên liệu của nhà máy điện hạt nhân .7

1.1.1. Tổng quan chu trình nhiên liệu .7

1.1.2. Xử lý nhiên liệu thải.10

1.1.3. Xử lý chất thải phóng xạ .14

1.1.4. Các quy tắc và biện pháp bảo vệ an toàn hạt nhân.16

1.2. Nhiên liệu thải .18

1.2.1. Cơ chế của phản ứng phân hạch.18

1.2.2. Thành phần nhiên liệu thải .21

1.2.3. Nhiệt phân rã và phóng xạ từ nhiên liệu thải .23

1.3. Bể nhiên liệu thải.25

1.3.1. Giới thiệu về bể nhiên liệu thải .25

1.3.2. Nhiệt thủy động lực học trong bể nhiên liệu thải.28

1.3.3. Cấu tạo và hoạt động của bể nhiên liệu thải.32

1.3.4. Khả năng lưu trữ và tính an toàn của bể nhiên liệu thải.43

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM PCTRAN/ SFP CỦA MICROSIMULATION TECHNOLOGY. 47

2.1. Giới thiệu phần mềm PCTRAN/ SFP phiên bản 1.0.1 .47

2.2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm PCTRAN/ SFP .47

2.2.1. Giới thiệu giao diện phần mềm PCTRAN/ SFP .47

2.2.2. Cài đặt và thiết lập chung.49

2.2.3. Theo dõi quá trình mô phỏng và xử lý kết quả .55

CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BỂ NHIÊN LIỆU THẢI THEO

LƯU LƯỢNG NƯỚC LÀM MÁT VÀ PHÂN TÍCH SỰ CỐ MẤT ĐIỆN (LOSS

OF AC POWER) BẰNG PHẦN MỀM PCTRAN/ SFP. 60

3.1. Khảo sát hoạt động của bể nhiên liệu thải theo lưu lượng nước trao đổi nhiệt

vòng tuần hoàn thứ cấp.60

3.1.1. Thiết lập và chạy mô phỏng .61

3.1.2. Kết quả mô phỏng và phân tích.623

3.2. Khảo sát và phân tích sự cố mất điện (loss of AC power) .65

3.2.1. Mô tả sự cố mất điện bể chứa nhiên liệu thải.65

3.2.2. Thiết lập sự cố và chạy mô phỏng.65

3.2.3. Kết quả và phân tích sự cố .67

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 82

PHỤ LỤC . 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY