Luận văn Phân tích khả năng sinh lợi của ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long 2006-2008

MỤC LỤCChương 1: GIỚI THIỆU. 11.1. Đặt v ấn đềnghiên cứu . 11.2. Mục tiêu nghiên cứu . 21.2.1. Mục tiêu chung . 21.2.2. Mục tiêu cụthể . 21.3. Câu hỏi nghiên cứu . 21.4. Phạm vi nghiên cứu . 21.4.1. Thời gian . 21.4.2. Đối tượng nghiên cứu . 31.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đềtài nghiên cứu . 3Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 42.1. Phương pháp luận . 42.1.1. Tổng quan vềngân hàng thương mại . 42.1.2. Một số định nghĩa liên quan. 62.1.3. Tổng quan vềrủi ro tín dụng. 82.2. Phương pháp nghiên cứu. 92.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu và các chỉtiêu cần phân tích . 92.2.2. Các chỉtiêu cần phân tích . 102.2.3. Phương pháp phân tích sốliệu . 13Chương 3: THÔNG TIN VỀNGÂN HÀNG ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN VIỆTNAM (BIDV) CHI NHÁNH VĨNH LONG . 143.1. Giới thiệu chung . 143.1.1. Giới thiệu vềngân hàng đầu tưphát triển Việt Nam. 143.1.2. Giới thiệu vềchi nhánh Vĩnh Long . 163.2. Cơcấu tổchức của ngân hàng đầu tưphát triển chi nhánh Vĩnh Long 173.3. Chức năng nhiệm vụ . 233.4. Thuận lợi và khó khăn. 263.4.1. Thuận lợi . 263.4.2. Khó khăn . 26Chương 4: KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN. 284.1. Tình hình nguồn vốn . 284.1.1. Vốn huy động . 304.1.2. Tiền gửi tiết kiệm của tổchức tài chính. 344.1.3. Nguồn vốn khác. 344.1.4. Vốn và các quỹ . 344.2. Tình hình sửdụng vốn . 344.2.1. Tình hình doanh sốcho vay . 354.2.2. Tình hình thu nợ . 414.2.3. Tình hình dưnợ . 464.2.4. Tình hình nợxấu. 504.3. Đánh giá hiệu quảtín dụng . 544.3.1. DN ngắn hạn /Tổng DN . 544.3.2. DN trung, dài hạn/Tổng DN. 544.3.3. Dưnợtrên vốn huy động . 554.3.4. Vòng quay vốn tín dụng. 554.3.5. Hệsốthu hồi nợ. 554.3.6. Tỷlệnợxấu. 56- 9 -4.4. Kết quảhoạt động kinh doanh. 564.4.1. Thu nhập. 564.4.2. Chi phí. 604.5. Đánh giá khảnăng sinh lợi của ngân hàng . 644.6.1. Hệsốchênh lệch lãi. 644.6.2. Hệsốdoanh lợi. 654.6.3. Hệsốsửdụng tài sản . 654.6.4. HệsốROA . 65Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢNĂNG SINH LỢI . 675.1. Tóm tắt kết quả . 675.2. Đềra giải pháp . 695.2.1. Giải pháp điều chỉnh nguồn vốn. 695.2.2. Giải pháp vềtình hình cho vay. 705.2.3. Nâng cao khảnăng thu nợ . 705.2.4. Giảm thiểu nợxấu. 715.2.5. Nâng cao khảnăng sinh lợi. 715.2.6. Hạn chếrủi ro. . 72I. Kết luận . 73II. Kiến nghị . 74

MỤC LỤC

Chương 1: GIỚI THIỆU. 1

1.1. Đặt v ấn đềnghiên cứu . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu . 2

1.2.1. Mục tiêu chung . 2

1.2.2. Mục tiêu cụthể . 2

1.3. Câu hỏi nghiên cứu . 2

1.4. Phạm vi nghiên cứu . 2

1.4.1. Thời gian . 2

1.4.2. Đối tượng nghiên cứu . 3

1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đềtài nghiên cứu . 3

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 4

2.1. Phương pháp luận . 4

2.1.1. Tổng quan vềngân hàng thương mại . 4

2.1.2. Một số định nghĩa liên quan. 6

2.1.3. Tổng quan vềrủi ro tín dụng. 8

2.2. Phương pháp nghiên cứu. 9

2.2.1. Phương pháp thu thập sốliệu và các chỉtiêu cần phân tích . 9

2.2.2. Các chỉtiêu cần phân tích . 10

2.2.3. Phương pháp phân tích sốliệu . 13

Chương 3: THÔNG TIN VỀNGÂN HÀNG ĐẦU TƯPHÁT TRIỂN VIỆT

NAM (BIDV) CHI NHÁNH VĨNH LONG . 14

3.1. Giới thiệu chung . 14

3.1.1. Giới thiệu vềngân hàng đầu tưphát triển Việt Nam. 14

3.1.2. Giới thiệu vềchi nhánh Vĩnh Long . 16

3.2. Cơcấu tổchức của ngân hàng đầu tưphát triển chi nhánh Vĩnh Long 17

3.3. Chức năng nhiệm vụ . 23

3.4. Thuận lợi và khó khăn. 26

3.4.1. Thuận lợi . 26

3.4.2. Khó khăn . 26

Chương 4: KẾT QUẢVÀ THẢO LUẬN. 28

4.1. Tình hình nguồn vốn . 28

4.1.1. Vốn huy động . 30

4.1.2. Tiền gửi tiết kiệm của tổchức tài chính. 34

4.1.3. Nguồn vốn khác. 34

4.1.4. Vốn và các quỹ . 34

4.2. Tình hình sửdụng vốn . 34

4.2.1. Tình hình doanh sốcho vay . 35

4.2.2. Tình hình thu nợ . 41

4.2.3. Tình hình dưnợ . 46

4.2.4. Tình hình nợxấu. 50

4.3. Đánh giá hiệu quảtín dụng . 54

4.3.1. DN ngắn hạn /Tổng DN . 54

4.3.2. DN trung, dài hạn/Tổng DN. 54

4.3.3. Dưnợtrên vốn huy động . 55

4.3.4. Vòng quay vốn tín dụng. 55

4.3.5. Hệsốthu hồi nợ. 55

4.3.6. Tỷlệnợxấu. 56

- 9 -4.4. Kết quảhoạt động kinh doanh. 56

4.4.1. Thu nhập. 56

4.4.2. Chi phí. 60

4.5. Đánh giá khảnăng sinh lợi của ngân hàng . 64

4.6.1. Hệsốchênh lệch lãi. 64

4.6.2. Hệsốdoanh lợi. 65

4.6.3. Hệsốsửdụng tài sản . 65

4.6.4. HệsốROA . 65

Chương 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢNĂNG SINH LỢI . 67

5.1. Tóm tắt kết quả . 67

5.2. Đềra giải pháp . 69

5.2.1. Giải pháp điều chỉnh nguồn vốn. 69

5.2.2. Giải pháp vềtình hình cho vay. 70

5.2.3. Nâng cao khảnăng thu nợ . 70

5.2.4. Giảm thiểu nợxấu. 71

5.2.5. Nâng cao khảnăng sinh lợi. 71

5.2.6. Hạn chếrủi ro. . 72

I. Kết luận . 73

II. Kiến nghị . 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY