Luận văn Phân tích hiệu quả dự án đầu tư xây dựng "dự án trung tâm thương mại và dịch vụ dầu khí Đà Nẵng"

LỜI CAM ĐOAN .1

MỤC LỤC.

PHẦN MỞ ĐẦU . . .

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẦU TƯ11

1.1 Những khái niệm cơ bản về đầu tư:.11

1.1.1 Khái niệm về đầu tư:.11

1.1.2 Các đặc điểm chính của hoạt động đầu tư .11

1.1.3 Chi phí và kết quả đầu tư:.12

1.2 Tổng quan về dự án đầu tư.13

1.2.1 Khái niệm về dự án đầu tư.13

1.2.2 Đặc trưng của dự án đầu tư.14

1.2.3 Phân loại dự án đầu tư .14

1.2.4 Chu kỳ của dự án đầu tư .15

1.3 Cơ sở lý thuyết phân tích hiệu quả dự án đầu tư .19

1.3.1 Mục đích và tác dụng của nghiên cứu tài chính .19

1.3.2 Nội dung nghiên cứu tài chính dự án đầu tư .20

1.3.3 Lập bảng thông số cơ bản của dự án .24

1.3.4 Lập các báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm hoặc từng giai đoạn

của đời dự án.24

1.3.5 Tính các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án.32

1.4 Phân tích hiệu quả dự án trong điều kiện rủi ro. .38

1.4.1 Khái niệm và đặc trưng của rủi ro: .38

1.4.2 Nguyên nhân của rủi ro, phân loại rủi ro:.38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY