Luận văn Phân tích hiện trạng, đánh giá biến động sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2010 phục vụ định hướng qui hoạch sử dụng đất đến năm 2020 quận Đồ sơn thành phố Hải phòng

MỞ ĐẦU: . 9

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ ĐỊNH HƯỚNG QUI HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP QUẬN 12

1.1. Vấn đề nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng

đất phục vụ định hướng quy hoạch sử dụng đất 12

1.1.1. Khái niệm về đô thị và đất đô thị: 12

1.1.2. Vấn đề sử dụng đất hiện nay ở nước ta: 13

1.1.3. Vấn đề sử dụng đất đô thị: 16

1.1.4. Sự cần thiết phải đánh giá hiện trạng sử dụng đất 20

1.2. Mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất và phát triển đô thị: 21

1.2.1 Biến động đất đai: 21

1.2.2 Các vấn đề về cập nhật chỉnh lý biến động đất đai 22

1.2.3 Đô thị hoá và sử dụng đất: 23

1.2.4 Ý nghĩa thực tiễn của việc đánh giá biến động sử dụng đất đai: 23

1.3. Cơ sở khoa học cho việc định hướng qui hoạch sử dụng đất 24

1.3.1 Khái niệm về qui hoạch sử dụng đất 24

1.3.2 Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất 25

1.3.3 Những nguyên tắc của qui hoạch sử dụng đất 27

1.3.4 Mục tiêu của quy hoạch sử dụng đất 29

1.3.5 Cơ sở pháp lý của quy hoạch sử dụng đất 29

Chương 2: PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG, ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG

SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN ĐỒ SƠN GIAI ĐOẠN 2005 - 2010 31

2.1. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên,

kinh tế - xã hội của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. 31

2.1.1 Vị trí địa lý 31

2.1.2 Đặc điểm địa hình, địa mạo 31

2.1.3 Đặc điểm khí hậu, thủy văn 32

2.1.4 Đặc điểm thổ nhưỡng và tài nguyên đất 32

2.1.5 Tài nguyên nước 33

2.1.6 Tài nguyên rừng 35

2.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và áp lực đối với đất đai

của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY