Luận văn Phân tích đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kiểm soát hệ thống sản xuất tại công ty TNHH MTV cơ khí Đông Anh

LỜI CAM ĐOAN .2

MỤC LỤC.3

DANH MỤC CÁC BẢNG .6

DANH MỤC HÌNH VẼ .7

PHẦN MỞ ĐẦU.8

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT

HỆ THỐNG SẢN XUẤT.10

I.1. Khái niệm về hệ thống sản xuất:.10

I.1.1. Khái niệm sản xuất .10

I.1.2. Đặc điểm của sản xuất hiện đại .11

I.1.3 Khái niệm quản trị sản xuất và tác nghiệp.12

I.1.4. Mục tiêu của quản trị sản xuất.14

I.2. Khái niệm và tầm quan trọng của kiểm soát trong quản lý .15

I.2.1 Khái niệm kiểm soát .15

I.2.2. Mục đích cơ bản của kiểm soát .15

I.2.3. Tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát.16

I.3. Khái niệm kiểm soát hệ thống sản xuất, chức năng, nhiệm vụ và nội dung của

quá trình kiểm soát hệ thống sản xuất.17

I.3.1. Khái niệm kiểm soát hệ thống sản xuất.17

I.3.2. Các chức năng của kiểm soát hệ thống sản xuất .17

I.3.3. Nhiệm vụ và nội dung của kiểm soát hệ thống sản xuất .19

I.3.3.1. Nhiệm vụ và nội dung của thống kê tác nghiệp sản xuất: .19

I.3.3.2 Nhiệm vụ và nội dung của giai đoạn kiểm tra, phân tích .23

I.3.3.3 Nhiệm vụ và nội dung của giai đoạn điều chỉnh quá trình sản xuất.28

I.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát hệ thống sản xuất và các phương hướng

hoàn thiện kiểm soát hệ thống sản xuất. .31

I.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát hệ thống sản xuất.31

I.4.2. Các phương hướng hoàn thiện kiểm soát hệ thống sản xuất .33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY