Luận văn Phân tích đặc điểm về mặt âm học của hệ thống nguyên âm tiếng Bình Định

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN . 1

LỜI CẢM ƠN . 2

MỤC LỤC . 3

MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Mục đích nghiên cứu.7

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.8

4. Lịch sử vấn đề .8

5. Phương pháp nghiên cứu.8

6. Cấu trúc luận văn .9

CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU ÂM THANH CỦA NGUYÊN ÂM. 11

1.1. Một số vấn đề về sóng âm .11

1.1.1. Sự hình thành của sóng âm.11

1.1.2. Cộng hưởng và họa âm .11

1.2. Đặc trưng âm học của nguyên âm .12

1.2.1. Âm sắc của nguyên âm .12

1.2.2. Formant .13

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ HỆ THỐNG ÂM VỊ TIẾNG BÌNH ĐỊNH.19

2.1. Cấu trúc âm tiết tiếng Bình Định.19

2.2. Hệ thống âm đầu tiếng Bình Định.21

2.3. Hệ thống âm cuối tiếng Bình Định.22

2.4. Hệ thống âm chính tiếng Bình Định .24CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ NGỮLIỆU . 28

3.1. Quy trình và phương pháp thu thập ngữ liệu.28

3.1.1. Xác định vùng nghiên cứu và đối tượng ngôn ngữ.28

3.1.2. Lựa chọn tư liệu viên .29

3.1.3. Ngữ liệu .31

3.1.4. Thiết bị thu âm.31

3.2. Phương pháp xử lý ngữ liệu.31

3.2.1. Phương pháp đo tần số formant của nguyên âm.31

3.2.2. Phương pháp đo trường độ nguyên âm.35

3.3. Phương pháp xử lý bộ số liệu.39

CHƯƠNG 4: SỰ THAY ĐỔI ÂM SẮC CỦA NGUYÊN ÂM ĐƠN TRONG

TIẾNG BÌNH ĐỊNH . 40

4.1. Tương quan giữa các nguyên âm trong các bối cảnh qua phát âm của từng tư liệuviên.40

4.2. Sự tách/ nhập nhóm của nguyên âm trong các bối cảnh .55

4.2.1. /i/ “i” [i], [ɪ].55

4.2.2. /ɤ/ “ơ”  [ɤ], [ ɐ], [o]; /ɤ̆/ “â”  [ ɐ]; /o/ “ô”  [o], [ ɐ] .57

4.2.3. /e/ “ê”  [i], [ɤ] .58

4.2.4. /ɛ/ “e, a”  [ɛ], [æ] .59

4.2.5. /ɔ/  [ ɐ], [ɔ] và [o];.61

4.2.6. /a/, /ă/  [æ] .62

4.2.7. /u/  [u], [ɯ]; /ɯ/  [ɯ] .64

4.2.8. “-ong, -oc”, “-anh, -ach”  [æ].65

4.3. Đặc trưng âm sắc của nguyên âm.66

4.4. Giải pháp âm vị học .68Chương 5: SỰ THAY ĐỔI ÂM SẮC CỦA NGUYÊN ÂM ĐÔI TRONG TIẾNG

BÌNH ĐỊNH . 72

5.1. Nguyên âm /i͜ɤ/.72

5.1.1. Nguyên âm /i͜ɤ/ qua cách phát âm của 12 tư liệu viên .72

5.1.2. Sự triệt tiêu yếu tố thứ hai của nguyên âm /i͜ɤ/ .77

5.1.3. Đặc trưng âm sắc của nguyên âm /i͜ɤ/.84

5.2. Nguyên âm /ɯ͜ɤ/.85

5.2.1. Nguyên âm /ɯ͜ɤ/ qua cách phát âm của 12 tư liệu viên.85

5.2.2. Sự triệt tiêu yếu tố thứ hai của nguyên âm /ɯ͜ɤ/ .91

5.2.3. Đặc trưng âm sắc của nguyên âm /ɯ͜ɤ/ .98

5.3. Nguyên âm /u͜ɤ/.100

5.3.1. Sự thể hiện của /u͜ɤ/ qua cách phát âm của 12 tư liệu viên.100

5.3.2. Sự triệt tiêu yếu tố thứ hai của nguyên âm /u͜ɤ/ .105

5.3.3. Đặc trưng âm sắc của nguyên âm /u͜ɤ/.113

5.3.4. Giải pháp âm vị học.115

Chương 6 TRƯỜNG ĐỘ NGUYÊN ÂM TRONG TIẾNG BÌNH ĐỊNH . 117

6.1. So sánh giá trị trường độ của các cặp nguyên âm .118

6.1.1. [ɐ] “-ơi”, [ɤ] và [ɐ] “-ây” .118

6.1.2. [ɐ] “-ân, -âng” , [ɐ] “-ông” và [o] “-ôn” .118

6.1.3. [ɐ] “-ât, -âc”, [ɐ] “-ôc” và [o] “-ôt”.119

Cũng như “-ân, -âng”, “-ông” và “-ôn”, trường độ giữa “-ât, -âc”, “-ôc”, “-ôt” cũng

có kết quả tương tự: nguyên âm trong “-ât, -âc” và “-ôc” có độ dài gần tương đương

nhau và ngắn hơn hẳn so với “-ôt”.119

6.1.4. [ɤ] và [ɐ] .120

6.1.5. “-anh, -ach”, “-ong, -oc” và [æ] [æ̆].122

6.1.6. [ɔ] “-on” và [æ̆] “-ong” .1246.1.7. [ɔ] “-ot” và [æ̆] “-oc” .125

6.1.8. [ɯ] “-um” và [ɯ] “-ươm, -uôm”.126

6.1.9. [ɯ] “-up” và [ɯ] “-ươp”.127

6.2. Giải pháp âm vị học .128

6.2.1. Vấn đề âm sắc, trường độ và tư cách âm vị của các nguyên âm .128

6.2.2. Hệ thống nguyên âm trong tiếng Bình Định.132

KẾT LUẬN . 135

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 137

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY