Luận văn Phân tích các yếu tố quyền sở hữu trí tuệ có ảnh hưởng tới kết quả hoạt động định giá nhãn hiệu tại Việt Nam

MỤC LỤC. 1

LỜI CẢM ƠN . 7

PHẦN MỞ ĐẦU. 8

1. Tên đề tài:. 8

2. Lý do nghiên cứu . 8

3. Lịch sử nghiên cứu. 9

4. Mục tiêu nghiên cứu . 15

5. Phạm vi nghiên cứu. 15

6. Mẫu khảo sát . 15

7. Câu hỏi nghiên cứu . 16

8. Giả thuyết nghiên cứu. 16

9. PhƯơng pháp nghiên cứu . 16

10. Kết cấu của luận văn . 16

PHẦN NỘI DUNG . 17

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU VÀ

CÁC YẾU TỐ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT

ĐỘNG ĐỊNH GIÁ NHÃN HIỆU. 17

1.1. Tổng quan về nhãn hiệu và định giá nhãn hiệu . 17

1.1.1. Nhãn hiệu. 18

1.1.1.1. Khái niệm. 18

1.1.1.2. Những nội dung cơ bản về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam. 21

1.1.2. Khái niệm định giá và định giá tài sản trí tuệ. 25

1.1.2.1 Khái niệm định giá . 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY