Luận văn Phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu và biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp I Hải Phòng

Kết hợp giữa việc giảm tỷ trọng nợ phải trả và tăng tỷ trọng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp đang có hướng nâng cao khả năng độc lập về tài chính, nhưng với tỷ trọng nợ phải trả chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn qua các năm cho thấy mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp còn thấp, phụ thuộc nhiều vào chủ nợ, chủ yếu là các ngân hàng, hầu hết tài sản của doanh nghiệp đều được đầu tư bằng nguồn vốn đi vay. Nhưng vì là công ty thương mại nên việc sử dụng nhiều vốn vay tạm thời có thể chấp nhận được , nhưng công ty cần nhanh chóng có biện pháp nâng cao khả năng tự chủ về tài chính, tránh phụthuộc quá nhiều vào các chủ nợ

Kết hợp giữa việc giảm tỷ trọng nợ phải trả và tăng tỷ trọng vốn chủ sở

hữu doanh nghiệp đang có hướng nâng cao khả năng độc lập về tài chính,

nhưng với tỷ trọng nợ phải trả chiếm hơn 70% tổng nguồn vốn qua các năm cho

thấy mức độ độc lập về tài chính của doanh nghiệp còn thấp, phụ thuộc nhiều

vào chủ nợ, chủ yếu là các ngân hàng, hầu hết tài sản của doanh nghiệp đều

được đầu tư bằng nguồn vốn đi vay. Nhưng vì là công ty thương mại nên việc

sử dụng nhiều vốn vay tạm thời có thể chấp nhận được , nhưng công ty cần

nhanh chóng có biện pháp nâng cao khả năng tự chủ về tài chính, tránh phụ

thuộc quá nhiều vào các chủ nợ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY