Luận văn Phân tích các đặc trưng của thanh nhiên liệu sử dụng trong lò phản ứng hạt nhân vver aes - 2006

MỤC LỤC

DANH MỤC THUẬT NGỮ 4

DANH MỤC BẢNG BIỂU 5

DANH MỤC HÌNH VẼ 6

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1. LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VVER-AES2006 5

1.1. Quá trình phát triển công nghệ lò phản ứng hạt nhân VVER 5

1.2. Đặc điểm lò phản ứng hạt nhân VVER-AES2006 8

CHƯƠNG 2. ĐẶC TRƯNG CỦA THANH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN 12

2.1. Đặc điểm thiết kế của thanh nhiên liệu hạt nhân 12

2.2. Đặc trưng bức xạ đối với thanh nhiên liệu 15

2.3. Đặc trưng cơ nhiệt đối với thanh nhiên liệu 17

2.3.1. Sự phân bố nhiệt độ trong thanh nhiên liệu 17

2.3.2. Sự thay đổi cấu trúc viên gốm nhiên liệu 20

2.3.3. Quá trình mỏi và rão hóa vật liệu 24

2.4. Đặc trưng thủy nhiệt động đối với thanh nhiên liệu 25

2.4.1. Thông lượng nhiệt tới hạn và quá trình dời khỏi vùng sôi nhân 26

2.4.2. Sự ăn mòn do cọ xát của vỏ bọc thanh nhiên liệu với lưới định vị 31

2.4.3. Biến đổi hình học thanh nhiên liệu dưới tác dụng thủy lực 32

2.5. Đặc trưng quá trình oxy hóa và hydro hóa đối với thanh nhiên liệu 36

2.5.1. Quá trình oxy hóa 36

2.5.2. Quá trình hydro hóa 43

CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN NHIÊN LIỆU FRAPCON-3.5 49

3.1. Tổng quan chương trình FRAPCON-3.5 49

3.1.1. Mục tiêu tính toán của chương trình FRAPCON-3.5 49

3.1.2. Các giới hạn của chương trình FRAPCON-3.5 50

3.2. Cấu trúc và phương pháp tính toán của code FRAPCON-3.5 51

3.2.1. Cấu trúc của code 51

3.2.2. Lưu đồ tính toán của code 52

3.2.3. Cấu trúc input đầu vào 55

3.3. Mô hình chính của code FRAPCON-3.5 55

3.3.1. Mô hình nhiệt động 55

3.3.2. Mô hình cơ học 59

3.3.3. Mô hình phát tán khí phân hạch 62

3.3.4. Mô hình oxy hóa và hydro hóa 63

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG THANH NHIÊN LIỆU TVS-2006 65

4.1. Đặc điểm thiết kế thanh nhiên liệu TVS-2006 65

4.2. Tiêu chuẩn chấp nhận sử dụng trong phân tích 68

4.2.1. Tiêu chuẩn về độ bền 69

4.2.2. Tiêu chuẩn về độ biến dạng 70

4.2.3. Tiêu chuẩn về nhiệt - vật lý 71

4.2.4. Tiêu chuẩn về ăn mòn 71

4.3. Phương pháp phân tích và mô hình hóa 72

4.3.1. Phương pháp phân tích 72

4.3.2. Mô hình hóa thanh nhiên liệu TVS-2006 72

4.4. Đánh giá thiết kế thanh nhiên liệu TVS-2006 73

4.4.1. Kết quả tính toán cơ - nhiệt 73

4.4.2. Kết quả tính toán độ bền 80

4.4.3. Kết quả tính toán biến dạng hình học 85

4.4.4. Kết quả tính toán về quá trình oxy hóa và hydro hóa 88

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

PHỤ LỤC 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY