Luận văn Phần phụ trong nhóm

MỤC LỤC . 3

Lời cảm ơn. 4

MỞ ĐẦU . 5

BẢNG KÝ HIỆU. 7

Chương 1:KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 8

1.1.Một số định nghĩa . 8

1.2. Một số định lý về cấp của một nhóm. 10

1.3. Một số định lý đẳng cấu . 11

1.4. Nhóm con Frattini, nFrattini và cFrattini. 13

Chương 2: PHẦN PHỤ TRONG NHÓM . 16

2.1.Định nghĩa . 16

2.2. Một số kết quả mở đầu . 18

2.3. Các đặc trưng của xS-nhóm . 19

2.4. Các đặc trưng của xPNS-nhóm. 28

2.5. Các đặc trưng của xCS-nhóm . 37

2.6. Các định lý về sự phân lớp . 42

KẾT LUẬN . 46

ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU. 46

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 47

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY