Luận văn Phân phối giá trị cho các siêu mặt trong P^n (Cp)

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .ii

MỞ ĐẦU.1

Những ký hiệu dùng trong luận văn .4

Chương 1. Kiến thức chuẩn bị .8

1.1. Trường các số phức p-adic.8

1.1.1 Trường định chuẩn không Acsimet .8

1.1.2 Trường số phức p-adic.9

1.2. Hàm chỉnh hình và hàm phân hình trên trường các số phức p-adic.14

1.2.1 Hàm phân hình và Hàm chỉnh hình .14

1.2.2 Các hàm đặc trưng Nevanlinna của hàm chỉnh hình .20

1.2.3 Các hàm đặc trưng Nevanlinna của hàm phân hình .22

1.2.4 Hai định lý cơ bản Nevanlinna trong trường p-adic.25

1.3. Độ cao của hàm chỉnh hình trên n( )  p .28

1.3.1 Độ cao của hàm chỉnh hình một biến trênp .28

1.3.2 Độ cao của hàm chỉnh hình nhiều biến trên mp .29

1.3.3 Độ cao của ánh xạ chỉnh hình nhiều biến trên n( )  p .32

1.3.4 Đường cong chỉnh hình.34

1.4. Các siêu mặt p-adic.34

Kết luận chương 1.36

Chương 2. Phân phối giá trị trên các siêu mặt trong n( )  p .37iv

2.1. Công thức Poisson-Jensen của hàm nhiều biến trong trường p-adic.37

Định nghĩa 2.1.1.37

Bổ đề 2.1.2 .38

Bổ đề 2.1.3 .40

Hệ quả 2.1.4 .41

Ký hiệu 2.1.5.42

Định lý 2.1.6.44

Định nghĩa 2.1.7.46

Định lý 2.1.8 (Công thức Poisson-Jensen p-adic theo nhiều biến).47

2.2. Phân phối giá trị trên các siêu mặt p-adic.55

Ký hiệu 2.2.1.55

Định lý 2.2.2 (định lý cơ bản thứ nhất).56

Định lý 2.2.3 (định lý cơ bản thứ hai).57

Định nghĩa 2.2.4.59

Định lý 2.2.5 (mối quan hệ số khuyết) .60

Định lý 2.2.6.61

Ví dụ 2.2.7.61

Kết luận chương 2.62

KẾT LUẬN.64

TÀI LIỆU THAM KHẢO .65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY