Luận văn Phân loại các đại số lie toàn phương giải được đến 6 chiều và chiều toàn phương

Mục lục

Lời cảm ơn . 3

Bảng chỉ dẫn các kí hiệu . 4

Mở đầu . 6

Chương 1 Mở đầu về đại số Lie và đại số Lie toàn phương. 10

1.1 Đại số Lie. 10

1.1.1 Định nghĩa. 10

1.1.2 Đại số Lie con và các ideal . 10

1.1.3 Dạng Killing. 11

1.2 Đại số Lie toàn phương . 14

1.2.1 Định nghĩa. 14

1.2.2 Các ví dụ về đại số Lie toàn phương . 14

1.2.3 Một số kết quả về đại số Lie toàn phương. 14

1.2.4 3-dạng trên một đại số Lie toàn phương. 18

1.2.5 Mở rộng kép của một đại số Lie toàn phương. 19

1.2.6 Chiều toàn phương. 25

Chương 2 Đại số Lie toàn phương cơ bản . 30

Chương 3. 34

Phân loại đại số Lie toàn phương giải được đến 6 chiều và chiều toàn phương

. 34

3.1 Phân loại các đại số Lie toàn phương giải được 4 chiều và chiều toàn

phương . 34

3.1.1 Phân loại nhờ Phân tích Witt . 34

3.1.2 Tính chiều toàn phương . 35

3.2 Phân loại các đại số Lie toàn phương giải được 5 chiều và chiều toàn

phương . 36

3.2.1 Phân loại các đại số Lie toàn phương giải được 5 chiều . 36

3.2.2 Tính chiều toàn phương . 38

3.3 Phân loại các đại số Lie toàn phương giải được 6 chiều và chiều toàn

phương . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY