Luận văn Phân lập vi khuẩn có hoạt tính keratinaza và một số đặc tính của enzim

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. Cấu trúc và tính chất của keratin .4

1.1.1. Cấu trúc của keratin .4

1.1.2. Tính chất của keratin 7

1.1.3. Các nguồn keratin 8

1.2. Tình hình khai thác và sử dụng keratin hiện nay .8

1.2.1. Tình hình khai thác và sử dụng keratin trên thế giới 9

1.2.2. Tình hình khai thác và sử dụng keratin ở Việt Nam 11

1.3. Sự phân huỷ keratin trong tự nhiên .11

1.4. Các phương pháp phân huỷ keratin 13

1.4.1. Phương pháp lý hoá .13

1.4.2. Phương pháp sinh học .14

1.5. Đặc điểm của enzim keratinaza ở vi sinh vật .14

1.6. Một số ứng dụng của keratinaza .16

Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .21

2.1. Vật liệu, hoá chất và các thiết bị .21

2.1.1. Vật liệu .21

2.1.2. Hoá chất 21

2.1.3 Thiết bị, máy móc thí nghiệm 24

2.2. Phương pháp 24

2.2.1. Phân lập các chủng vi khuẩn có hoạt tính keratinaza từ đất . .24

2.2.2. Nghiên cứu một số đặc điểm về hình thái khuẩn lạc, hình dạng tế bào và khả năng sinh bào tử của các chủng sinh keratinaza 25

2.2.3. So sánh hoạt tính keratinaza của các chủng vi khuẩn sinh keratinaza .26

2.2.4. Xác định một số điều kiện tối ưu hoá môi trường nuôi cấy. .27

2.2.4.1. Xác định ảnh hưởng của lượng lông đưa vào môi trường nuôi cấy .27

2.2.4.2. Xác định ảnh hưởng của pH môi trường nuôi cấy ban đầu . .28

2.2.4.3. Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường nuôi cấy ban đầu . .28

2.2.5. Xác định ảnh hưởng của pH, nhiệt độ và một số ion kim loại đến hoạt tính

keratinaza .28

2.2.5.1. Xác định hoạt tính keratinaza 28

2.2.5.2. Xác định ảnh hưởng của pH . . .29

2.2.5.3. Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ . . 29

2.2.5.4. Xác định ảnh hưởng của một số ion kim loại. .30

Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .31

3.1. Sự phân rã của lông gà khi được sử dụng làm nguồn cacbon và nitơ duy nhất để nuôi cấy vi khuẩn có hoạt tính keratinaza .31

3.2. Một số đặc điểm của các chủng có hoạt tính keratinaza. . .32

3.3. Xác định chủng vi khuẩn có hoạt tính keratinaza mạnh nhất. .34

3.4. Một số điều kiện tối ưu hoá môi trường nuôi cấy .36

3.4.1. Ảnh hưởng của lượng lông đưa vào môi trường nuôi cấy .36

3.4.2. Ảnh hưởng của pH môi trường nuôi cấy ban đầu . .37

3.4.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ môi trường nuôi cấy ban đầu . .38

3.5. Một số đặc tính của keratinaza .38

3.5.1. Ảnh hưởng của pH đến hoạt tính keratinaza 38

3.5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính keratinaza 40

3.5.3. Ảnh hưởng của một số ion kim loại .42

KẾT LUẬN 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY