Luận văn Phân lập và tuyển chọn nấm mốc sinh enzyme họ GH61 hỗ trợ thủy phân lignocellulose

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2

1.1. Lignocellulose 2

1.1.1. Cellulose 4

1.1.2. Hemicellulose 7

1.1.3. Lignin 9

1.2. Họ GH 61 (Glycoside Hydrolase 61) 12

1.2.1. Glycoside hydrolase 12

1.2.2. Họ GH 61 15

1.3. Giới thiệu chung về nấm mốc 16

1.3.1. Định nghĩa 16

1.3.2. Hình thái cấu trúc 17

1.3.3. Sinh sản của nấm mốc 18

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24

2.1. Đối tượng 24

2.2. Hóa chất, trang thiết bị máy móc 24

2.2.1. Hóa chất 24

2.2.2. Dụng cụ và trang thiết bị máy móc: 25

2.3. Thành phần môi trường dùng trong nghiên cứu 25

2.3.1. Môi trường Czapeck bột giấy 25

2.3.2. Môi trường PDA 26

2.3.3. Môi trường nuôi cấy tách chiết enzyme 26

2.3.4. Môi trường YM 27

2.4. Phương pháp nghiên cứu 27

2.4.1. Phương pháp phân lập 27

2.4.2. Làm sạch giống 28

2.4.3. Quan sát hình thái khuẩn lạc, tế bào: 28

2.4.4. Tách chiết enzyme 28

2.4.5. Xác định hoạt tính cellulase (IU) bằng DNS 29

2.4.6. Xác định hoạt tính Xylanase theo phương pháp DNS 30

2.4.7. Định lượng protein theo phương pháp Lowry 32

2.4.8. Điện di protein 33

2.4.9. Phương pháp finger printing 35

2.4.10. Phương pháp phân tích D – gluconic acid 37

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40

3.1. Kết quả phân lập 40

3.2. Khảo sát hoạt tính enzyme cellulase, xylanase bằng phương pháp DNS 41

3.3. Phân tích hoạt tính enzyme cellulase và xylanase trên 3 loại cơ chất carbon khác nhau 44

3.4. Định lượng protein bằng phương pháp Lowry 46

3.5. Phân tích thành phần protein của hệ enzyme 47

3.6. Xác định sự có mặt của enzyme GH61 bằng phân tích D – gluconic acid 52

3.7. Phân nhóm dựa vào hình thái khuẩn lạc, tế bào và kỹ thuật fingerprinting 52

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 59

TÀI LIỆU THAM KHẢO 60

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY