Luận văn Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật sinh hương trong công nghệ sản xuất nước mắm

Đối với chủng L. plantarum (L22) nhiệt độ tối thích cho sự phát triển của chủng là 30 - 400C, ở 200C chủng phát triển kém hơn và thời gian phát triển kéo dài, để đạt đến pha cân bằng mất trên 30 giờ.

Chủng L. plantarum (L18) ta thấy nhiệt độ tối thích cho chủng phát triển từ 32 – 370C. Ở 20 - 250C chủng L. plantarum (L18) cũng vẫn phát triển được nhưng yếu hơn và thời gian để tiến tới pha cân bằng kéo dài. Do vậy để đáp ứng mục tiêu của sản xuất là sinh khối chúng tôi chọn nhiệt độ 350C là nhiệt độ thích hợp cho chủng phát triển.

Chủng B. subtilis (B9) nhiệt độ tối thích cho chủng phát triển là 30 - 350C, với nhiệt độ 20 – 250C và 35 – 450C chủng cũng phát triển được.

Đối với chủng B. subtilis (B28): Nhiệt độ tối thích cho chủng phát triển là 28 – 330C, ở nhiệt độ 300C chủng phát triển tốt hơn, nhưng hầu như nhiệt độ không ảnh hưởng đến quá trình phát triển của chủng.

Kết luận cả 4 chủng vi khuẩn đều là các vi khuẩn ưa ấm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY