Luận văn Phân bố bức xạ sóng dài và mối quan hệ với lƣợng mƣa trên khu vực Việt Nam trong các thời kỳ Enso

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.2

1.1. Tổng quan về các vấn đề liên quan đến bức xạ sóng dài .2

1.1.1. Lý thuyết bức xạ sóng dài và phướng pháp tính toán.2

1.1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến OLR .4

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến ENSO .7

1.2.1. Khái quát về ENSO .7

1.2.2. Các công trình nghiên cứu ENSO.9

1.3. Một số nhận xét về chung và định hướng nghiên cứu của luận văn.11

CHưƠNG 2. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ SỐ LIỆU.12

2.1. Xác định các khu vực nghiên cứu OLR của Việt Nam và phụ cận .12

2.2. Phương pháp xác định các chu trình ENSO .13

2.3. Xác định các trạm khí tượng tiêu biểu .14

2.4. Tính toán các đặc trưng thống kê .15

2.4.1. Các đặc trưng thống kê về OLR.15

2.4.2. Tính toán chuẩn sai lượng mưa trong các chu trình ENSO .16

2.4.3. Phương pháp tính hệ số tương quan giữa OLR và lượng mưa.16

2.5. Số liệu.16

2.5.1. Số liệu OLR .16

2.5.2. Số liệu mưa.17

CHưƠNG 3. BỨC XẠ SÓNG DÀI TRONG ĐIỀU KIỆN CHUNG, ĐIỀU KIỆN

ENSO VÀ QUAN HỆ VỚI LưỢNG MưA .18

3.1. Phân bố không gian và diễn biến thời gian của bức xạ sóng dài trong điều

kiện chung .18

3.1.1. Phân bố cường độ bức xạ sóng dài trung bình năm.18

3.1.2. Phân bố cường độ bức xạ sóng dài đi ra trong các tháng .19

3.1.3. Biến trình năm của bức xạ sóng dài đi ra.26

3.1.4. Mức độ biến đổi của bức xạ sóng dài đi ra .30

3.2. Phân bố bức xạ sóng dài trong điều kiện ENSO.31

3.2.1. Phân bố bức xạ sóng dài trong điều kiện EL Nino .31

3.2.2. Phân bố bức xạ sóng dài trong các điều kiện La Nina.35

3.3. Chuẩn sai bức xạ sóng dài trong điều kiện ENSO .38

3.3.1. Chuẩn sai bức xạ sóng dài đi ra trong điều kiện El Nino .38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY