Luận văn Những yếu tố tác động đến việc tiếp cận dịch vụ y tế của hộ nghèo ở thành thị

PHẦN MỞ ĐẦU.

1. Lý do chọn đề tài .9

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu.11

2.1. Tình hình nghiên cứu trong nước .11

2.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước.

3.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài .

3.1. Ý nghĩa lý luận .

3.2. Ý nghĩa thực tiễn .

4. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu .

4.1. Mục đích nghiên cứu .

4.2. Nhiệm vụ nghiên cứu .

5. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu.

5.1. Đối tượng nghiên cứu.

5.2. Khách thể nghiên cứu.

5.3. Phạm vi nghiên cứu .

6. Câu hỏi và giả thuyết nghiên cứu .

6.1. Câu hỏi nghiên cứu.

6.2. Giả thuyết nghiên cứu.

7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

7.1. Phương pháp luận nghiên cứu của đề tài.

7.2. Phương pháp thu thập và xử lý thông tin .

7.3. Mẫu nghiên cứu .

8. Cấu trúc của luận văn.

PHẦN NỘI DUNG .

Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI .

1.1. Một số khái niệm công cụ của đề tài .

1.1.1. Dịch vụ y tế.

1.1.2. Tiếp cận dịch vụ y tế .

1.1.3. Nghèo và chuẩn nghèo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY