Luận văn Những trận hải chiến trong chiến tranh thế giới thứ hai dưới góc nhìn địa - chính trị

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU .1

Chương 1. LÝ LUẬN VỀ ĐỊA - CHÍNH TRỊ VÀ VẤN ĐỀ ĐỊA -

CHÍNH TRỊ TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II .8

1.1. Khái quát về khoa học địa - chính trị.8

1.1.1. Khái niệm địa - chính trị.9

1.1.2. Địa - chiến lược .13

1.2. Các học thuyết địa - chính trị ảnh hưởng đến chiến lược của các nước trong

chiến tranh thế giới thứ 2 .15

1.2.1. Tư tưởng địa – chính trị ở Hoa Kỳ.15

1.2.2. Tư tưởng địa – chính trị ở Anh.24

1.2.3. Tư tưởng địa – chính trị ở Đức.26

1.2.4. Tư tưởng địa – chính trị ở Nhật Bản .31

1.3. Tiêu chí lựa chọn các trận hải chiến .33

Tiểu kết chương 1.34

Chương 2. NHỮNG TRẬN HẢI CHIẾN Ở ĐẠI TÂY DƯƠNG VÀ ĐỊA

TRUNG HẢI TRONG CHIẾN TRANH THẾ GIỚI II.35

2.1. Bối cảnh lịch sử .35

2.1.1. Quan hệ giữa các cường quốc trước chiến tranh thế giới thứ II.35

2.1.2. Chiến lược hải quân của các nước trước cuộc chiến tranh thế giới thứ II .40

2.1.3. Sự phát triển về kỹ thuật Hải quân trước cuộc chiến tranh thế giới lần thứ II.44

2.1.4. Quan hệ quốc tế trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ II.47

2.2. Hải chiến trên Đại Tây Dương và những phân tích địa chính trị .522.3. Hải chiến Địa Trung Hải và những phân tích địa chính trị .61

Tiểu kết chương 2.67

Chương 3. NHỮNG TRẬN HẢI CHIẾN Ở THÁI BÌNH DƯƠNG TRONG

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ II .68

3.1. Bối cảnh lịch sử .68

3.1.1. Chiến lược Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Nhật Bản .68

3.1.2. Quan hệ Hoa Kỳ và Nhật Bản trước thế chiến II .72

3.2. Những trận hải chiến ở Thái Bình Dương trong chiến tranh thế giới thứ II và

những phân tích địa – chính trị.81

3.2.1. Giai đoạn 1: Nhật Bản chiếm ưu thế .82

3.2.2. Giai đoạn 2: Quân Đồng minh phản công.100

3.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến cuộc chiến tranh Thái Bình Dương.109

Tiểu kết chương 3.118

KẾT LUẬN .119

TÀI LIỆU THAM KHẢO .123

PHỤ LỤCDANH MỤC CÁC KÝ H

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY