Luận văn Những phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên sư phạm trường đại học Tiền Giang

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

MỞ ĐẦU .1

1. Lý do lựa chọn đề tài.8

2. Mục đích nghiên cứu.9

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu .9

4. Giới hạn nghiên cứu.10

5. Giả thuyết nghiên cứu.10

6. Nhiệm vụ nghiên cứu.11

7. Phương pháp nghiên cứu .11

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI .15

1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề .15

1.1.1 Nghiên cứu phẩm chất nghề nghiệp ở nước ngoài . 15

1.1.2 Nghiên cứu phẩm chất nghề nghiệp ở Việt Nam. 18

1.2 Cơ sở lý luận về phẩm chất nghề nghiệp .24

1.2.1 Phẩm chất và phẩm chất nghề nghiệp . 24

1.2.1.1 Khái niệm “phẩm chất”.24

1.2.1.2 Khái niệm “phẩm chất nghề nghiệp” .26

1.2.1.3 Mức độ và biểu hiện của sự phù hợp với yêu cầu của nghề.27

1.2.1.4 Quá trình hình thành các phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên .28

1.2.2 Phẩm chất nghề sư phạm . 29

1.2.2.1 Khái niệm phẩm chất nghề sư phạm.29

1.2.2.2 Thành phần phẩm chất nghề sư phạm .29

1.2.3 Phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên sư phạm . 38

1.2.3.1 Những cơ sở để xác định phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên

sư phạm .38

1.2.3.2 Phẩm chất nghề nghiệp của sinh viên sư phạm.44

1.2.4 Các yếu tố tác động đến quá trình hình thành phẩm chất nghề

nghiệp của sinh viên sư phạm. 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY