Luận văn Những giải pháp hỗ trợ của Nhà nước nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum

MỤC LỤC   Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - SỰ CẦN THIẾT HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 5 1.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 1.2. Sự cần thiết phải hỗ trợ, vai trò và nội dung hỗ trợ của nhà nước 16 1.3. Kinh nghiệm của một số nước và một số địa phương trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 22 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TRONG THỜI GIAN QUA 38 2.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum 38 2.2. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Kon Tum thời gian qua 44 2.3. Các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước và tác động của nó đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian vừa qua 59 Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TRONG THỜI GIAN TỚI 72 3.1. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2010 72 3.2. Các giải pháp hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Kon Tum trong thời gian tới 76 3.3. Một số điều kiện chủ yếu để thực hiện các giải pháp đề ra 97 KẾT LUẬN 102 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮ

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA - SỰ CẦN THIẾT HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 5

1.1. Khái niệm, vai trò, đặc điểm doanh nghiệp nhỏ và vừa 5

1.2. Sự cần thiết phải hỗ trợ, vai trò và nội dung hỗ trợ của nhà nước 16

1.3. Kinh nghiệm của một số nước và một số địa phương trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 22

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TRONG THỜI GIAN QUA 38

2.1. Vài nét về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum 38

2.2. Thực trạng phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Kon Tum thời gian qua 44

2.3. Các giải pháp hỗ trợ của Nhà nước và tác động của nó đến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong thời gian vừa qua 59

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM TRONG THỜI GIAN TỚI 72

3.1. Định hướng phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Kon Tum đến năm 2010 72

3.2. Các giải pháp hỗ trợ thành lập và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Kon Tum trong thời gian tới 76

3.3. Một số điều kiện chủ yếu để thực hiện các giải pháp đề ra 97

KẾT LUẬN 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY