Luận văn Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH thương mại và dịch vụ An Giang

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN GIANG 3

1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 3

2. chức năng và nhiệm vụ của Công ty 3

2.1. chức năng 3

2.2. nhiệm vụ 4

3. Cơ cấu tổ chức quản lý. 5

3.1. Bộ máy lãnh đạo của công ty gồm có: 5

3.2. Các phòng ban. 6

4. kết quả hoạt động kinh doanh 7

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN GIANG 8

I. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 8

1. Đặc điểm về sản phẩm. 8

2. thị trường tiêu thụ sản phẩm 9

II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 10

1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp. 10

2. Hiệu quả sử dụng vốn 11

2.1. Đặc điểm cơ cấu vốn 11

2.2. hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 13

3. Hiệu quả sử dụng lao động 16

3.1. Cơ cấu nguồn nhân lực. 16

3.2. Hiệu quả sử dụng lao động 18

III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN GIANG 19

1. Ưu điểm 19

2. Nhược điểm 19

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN GIANG 21

I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN GIANG. 21

1. Mục tiêu 21

2. Định hướng phát triển Công ty 22

II. NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN GIANG. 23

Biện pháp 1: Hoàn thiện tổ chức lao động: 23

Biện pháp 2: Hoàn thiện công tác bán hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ. 26

Biện pháp 3: Tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn hiệu quả 29

Biện pháp 4 : Quản lý và sử dụng chi phí một cách chặt chẽ và có hiệu quả 31

KẾT LUẬN 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY