Luận văn Những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh xuất nhập khẩu của Công ty Hoá chất -Vật liệu điện và Vật tư Khoa học kỹ thuật với thị trường Trung quốc

MỤC LỤC Lời nói đầuChương I: Những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động XNK và đặc điểm của buôn bán biên giới Việt Nam - Trung Quốc.I. Những vấn đề lý luận cơ bản. 1. Tầm quan trọng của công tác XNK hàng hoá 2. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricacdo- nền tảng của hoạt động xuất nhập khẩu 3. Các khâu kinh doanh XNK 4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác XNKII. Sự hình thành tất yếu của buôn bán biên giới Việt - Trung 1. Khái quát mậu dịch biên giới trước khi bình thường hoá 2. Sự cần thiết phải mở cửa biên giới Việt - Trung và nối lại quan hệ buôn bán biên giới3. Chủ trương của Chính phủ hai nước trong mậu dịch biên giới4. Buôn bán biên giới Việt - Trung sau khi bình thường hoáIII. Đặc điểm buôn bán biên giới Việt - Trung 1. Các hình thức buôn bán biên giới Việt - Trung2. Lực lượng tham gia buôn bán biên giới Việt - Trung 3. Các phương thức thanh toán Chương II: Tình hình XNK hàng hoá của CEMACO với thị trường Trung QuốcI. Giới thiệu về Công ty1. Lịch sử hình thành và phát triển2. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt độngII. Tình hình XNK hàng hoá của CEMACO với thị trường Trung Quốc1.Tình hình XNK 2. Hình thức buôn bán3. Phương thức thanh toán4. Thuế XNK hàng hoá qua biên giới5. Quản lý Nhà nước6. Đánh giá hiệu quả hoạt động XNK qua biên giới Việt - Trung 7. Những kết luận chung về tình hình XNK của Công ty qua biên giới Việt - Trung Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của CEMACO với thị trường Trung Quốc I. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty trong những năm tới1. Phương hướng, mục tiêu kinh doanh 2. Các quan điểm cơ bản khi xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty II. Phương hướng và triển vọng phát triển buôn bán biên giới Việt - Trung trong thời gian tới1. Phương hướng phát triển2. Triển vọng phát triển II. Những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của CEMACO với thị trường Trung QuốcIII. Những kiến nghị đối với Nhà nước Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản của hoạt động XNK và đặc điểm của buôn bán biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

I. Những vấn đề lý luận cơ bản.

1. Tầm quan trọng của công tác XNK hàng hoá

2. Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricacdo- nền tảng của hoạt động xuất nhập khẩu

3. Các khâu kinh doanh XNK

4. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác XNK

II. Sự hình thành tất yếu của buôn bán biên giới Việt - Trung

1. Khái quát mậu dịch biên giới trước khi bình thường hoá

2. Sự cần thiết phải mở cửa biên giới Việt - Trung và nối lại quan hệ buôn bán biên giới

3. Chủ trương của Chính phủ hai nước trong mậu dịch biên giới

4. Buôn bán biên giới Việt - Trung sau khi bình thường hoá

III. Đặc điểm buôn bán biên giới Việt - Trung

1. Các hình thức buôn bán biên giới Việt - Trung

2. Lực lượng tham gia buôn bán biên giới Việt - Trung

3. Các phương thức thanh toán

Chương II: Tình hình XNK hàng hoá của CEMACO với thị trường Trung Quốc

I. Giới thiệu về Công ty

1. Lịch sử hình thành và phát triển

2. Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động

II. Tình hình XNK hàng hoá của CEMACO với thị trường Trung Quốc

1.Tình hình XNK

2. Hình thức buôn bán

3. Phương thức thanh toán

4. Thuế XNK hàng hoá qua biên giới

5. Quản lý Nhà nước

6. Đánh giá hiệu quả hoạt động XNK qua biên giới Việt - Trung

7. Những kết luận chung về tình hình XNK của Công ty qua biên giới Việt - Trung

Chương III: Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của CEMACO với thị trường Trung Quốc

I. Phương hướng và nhiệm vụ của Công ty trong những năm tới

1. Phương hướng, mục tiêu kinh doanh

2. Các quan điểm cơ bản khi xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty

II. Phương hướng và triển vọng phát triển buôn bán biên giới Việt - Trung trong thời gian tới

1. Phương hướng phát triển

2. Triển vọng phát triển

II. Những giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh hoạt động XNK của CEMACO với thị trường Trung Quốc

III. Những kiến nghị đối với Nhà nước

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY