Luận văn Những đặc điểm cơ bản của tiểu thuyết Tạ Duy Anh

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU.1

Chương 1 : TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH TRONG SỰ VẬN ĐỘNG CỦA

TIỂU THUYẾT VIỆT NAM SAU ĐỔI MỚI .9

1.1. Tiểu thuyết Việt Nam sau đổi mới .9

1.2. Tiểu thuyết của Tạ Duy Anh .16

1.2.1. Tạ Duy Anh – nhà tiểu thuyết thành công .16

1.2.2. Quan niệm về văn chương nghệ thuật của Tạ Duy Anh.20

Chương 2 : TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH – NHỮNG ĐẶC SẮC VỀ HIỆN

THỰC VÀ CON NGƯỜI .26

2.1. Hiện thực trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh.26

2.1.1. Quan niệm nghệ thuật về hiện thực.26

2.1.2. Cách phản ánh hiện thực .29

2.2. Con người trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh .32

2.2.1. Quan niệm nghệ thuật về con người .32

2.2.2. Các kiểu dạng con người trong tiểu thuyết Tạ Duy Anh .36

2.2.2.1. Con người tha hóa.36

2.2.2.2. Con người tự vấn - sám hối.43

2.2.2.3. Con người cô đơn.47

2.2.2.4. Con người kiếm tìm .53

2.2.2.5. Con người sợ hãi, hoài nghi .57

Chương 3: TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH – NHỮNG ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT.63

3.1. Yếu tố kì ảo .63

3.1.1. Nhân vật kì ảo .64

3.1.1.1. Nhân vật bào thai .66

3.1.1.2. Nhân vật “hắn – ngón tay trỏ” .673.1.2. Chi tiết kì ảo .71

3.2. Môtíp nghệ thuật .74

3.2.1. Môtíp “tội ác và trừng phạt” .74

3.2.2. Môtíp “giấc mơ”.77

3.2.3. Môtíp “cái chết” .81

3.3. Giọng điệu .86

3.3.1. Giọng chất vấn .87

3.3.2. Giọng điệu giễu nhại .89

3.3.3. Giọng dung tục.91

3.3.4. Giọng điệu triết lý, suy ngẫm.93

3.3.5. Giọng trữ tình, thiết tha, sâu lắng.95

KẾT LUẬN .98

TÀI LIỆU THAM KHẢO .10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY