Luận văn Những biện pháp phát triển năng lực vận dụng kiến thức văn học của học sinh vào làm văn nghị luận văn học ở trường THPT

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN. 3

MỤC LỤC. 4

MỘT SỐ CHÚ THÍCH CỦA LUẬN VĂN . 6

PHẦN MỞ ĐẦU. 7

1. Lý do chọn đề tài .7

2. Lịch sử nghiên cứu .10

3. Mục đích nghiên cứu.14

4. Nhiệm vụ nghiên cứu .14

5. Đóng góp của đề tài.15

6. Giới hạn của đề tài .15

7. Phương pháp nghiên cứu.16

8. Cấu trúc của luận văn.16

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỂ XÁC LẬP

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN

THỨC VĂN HỌC CỦA HỌC SINH VÀO LÀM VĂN NGHỊ

LUẬN VĂN HỌC Ở TRƯỜNG THPT . 18

1. Vai trò đặc biệt quan trọng của việc vận dụng kiến thức trong qúa

trình nhận thức và học tập. .18

2. Quan hệ giữa kiến thức văn học vài bài làm văn nghị luận văn học. . 34

CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH, RÈN

LUYỆN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VĂN HỌC VÀO

BÀI LÀM VĂN NLVH CỦA HỌC SINH THPT . 78

1. Hướng dẫn học sinh ghi nhí kiến thức theo hệ thống và biết huy động

kiến thức có hiệu quả vào bài làm văn.782. Hướng dẫn học sinh tích hợp kiến thức lý thuyết làm bài văn NLVHvới kiến thức về tác phẩm văn học cụ thể, văn học sử, lý luận văn học. 86

3. Hướng dẫn học sinh luôn có ý thức đặt vấn đề cần giải quyết trong

mối quan hệ hữu cơ với những kiến thức về tác giả, tác phẩm, dòmg vănhọc, .88

4. Hướng dẫn học sinh sử dụng biện pháp so sánh trong quá trình viếtbài.91

5. Giáo viên đổi mới cách ra đề và cách đánh giá bài làm của học sinh. 95

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THỂ NGHIỆM. 99

1. Mục đích thể nghiệm.99

2. Nội dung thể nghiệm .99

3. Phương pháp thể nghiệm.99

4. Thiết kế thể nghiệm.99

PHẦN KẾT LUẬN. 112

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 117

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY