Luận văn Nhu cầu tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng tại doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN .1

LỜI CẢM ƠN .2

MỤC LỤC .3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .5

MỞ ĐẦU.6

1. Lý do chọn đề tài .6

2. Mục đích nghiên cứu.7

3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu.8

4. Giới hạn – phạm vi đề tài nghiên cứu .8

5. Giả thuyết nghiên cứu.8

6. Nhiệm vụ nghiên cứu .8

7. Phương pháp nghiên cứu.9

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI.11

1.1. Lịch sử nghiên cứu về hoạt động tham vấn tâm lý .11

1.1.1. Các nghiên cứu ở nước ngoài. 11

1.1.2. Các nghiên cứu ở Việt Nam . 13

1.2. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu .18

1.2.1. Nhu cầu. 18

1.2.2. Tham vấn. 27

1.2.3. Nhu cầu tham vấn tâm lý. 35

1.2.4. Nhân viên văn phòng và doanh nghiệp . 38

1.2.5. Nhu cầu tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng. 42

1.2.6. Các khái niệm công cụ của để tài. 46

CHƯƠNG 2: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NHU CẦU THAM VẤN

TÂM LÝ CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG .48

2.1. Thể thức nghiên cứu.48

2.1.1. Khách thể nhóm nghiên cứu. 48

2.1.2. Mô tả công cụ nghiên cứu . 49

2.1.3. Cách thức thu và xử lý số liệu . 504

2.2. Thực trạng nhu cầu tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng tại các doanh

nghiệp ở Tp. HCM .52

2.2.1. Các vấn đề tâm lý của nhân viên văn phòng . 53

2.2.2. Nhu cầu tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng. 66

2.3. Thực trạng nhu cầu sử dụng các dịch vụ tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng

tại doanh nghiệp .72

2.3.1. Nhu cầu sử dụng các dịch vụ tham vấn của nhân viên văn phòng. 72

2.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng các dịch vụ TVTL của NVVP. 75

2.4. Mong muốn của nhân viên văn phòng đối với các dịch vụ tham vấn tâm lý .79

2.4.1. Mong muốn của NVVP về các lĩnh vực cần được TVTL. 79

2.4.2. Mong muốn của NVVP đối với dịch vụ tham vấn tâm lý. 80

2.5. Đề xuất một số biện pháp đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng .84

2.5.1. Cơ sở đề xuất các biện pháp. 84

2.5.2. Một số biện pháp nhằm đáp ứng nhu cầu tham vấn tâm lý của nhân viên văn phòng

làm việc tại doanh nghiệp. 84

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.88

1. Kết luận .88

2. Kiến nghị .89

TÀI LIỆU THAM KHẢO .92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY