Luận văn Nhóm liên hợp đóng

Mục Lục

Lời cảm ơn . 1

Bảng ký hiệu . 3

Mở đầu . 4

CHƯƠNG I: CÁC KIẾN THỨC MỞ ĐẦU. 6

1.1 Định lý Sylow . 6

1.2 Nhóm lũy linh, nhóm giải được và các tính chất liên quan . 8

1.3 Một số nhóm quan trọng. 13

1.4 Biểu diễn chính quy của một nhóm. 18

1.5 Nhóm tự do và một số tính chất liên quan . 20

CHƯƠNG II: NHÓM LIÊN HỢP ĐÓNG. 23

2.1 Định nghĩa và ví dụ nhóm liên hợp đóng . 23

2.2 Các tính chất cơ bản của nhóm liên hợp đóng. 23

2.3 Nhóm liên hợp đóng và các tính chất liên quan đến tính lũy linh và giải

được . 34

2.4 Nhóm liên hợp đóng hữu hạn . 40

Kết Luận. 44

Đề xuất của luận văn. 45

Tài Liệu Tham Khảo . 46

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY