Luận văn Nhóm con 𝝅 - Tựa chuẩn tắc của nhóm hữu hạn

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

BẢNG KÍ HIỆU DÙNG TRONG LUẬN VĂN. 3

MỞ ĐẦU. 4

CHƯƠNG 1: KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 6

1.1. Các khái niệm mở đầu.6

1.2. Nhóm con Hall.11

1.3. Nhóm con Frattini.13

1.4. Nhóm lũy linh, nhóm -lũy linh .15

1.5. Nhóm siêu giải được.20

CHƯƠNG 2: NHÓM CON -TỰA CHUẨN TẮC. 26

2.1. Định lý .26

2.2. Định lý .29

2.3. Định lý .32

2.4. Định lý .33

2.5. Định lý .34

2.6. Định lý (Buckley [2]).35

2.7. Định lý (Asaad [1]).35

2.8. Định lý(Van der wall [9]).35

2.9. Định lý .36

2.10. Định lý .37

KẾT LUẬN . 38

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY