Luận văn Nhóm con của nhóm tuyến tính xạ ảnh unimodular bậc hai trên trường hữu hạn gồm chín phần tử

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN . 1

MỤC LỤC . 2

BẢNG KÝ HIỆU . 3

LỜI NÓI ĐẦU. 5

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . 6

1.1. Các định lý Sylow.6

1.2. Nhóm đơn .9

1.3. Định lý Poincare.14

1.4. Cấp của một số nhóm tuyến tính trên trường hữu hạn .16

CHƯƠNG 2: NHÓM CON CỦA NHÓM TUYẾN TÍNH XẠ ẢNH

UNIMORDULAR BẬC HAI TRÊN TRƯỜNG HỮU HẠN GỒM CHÍN PHẦNTỬ . 25

2.1. Các 3-nhóm con Sylow của G .25

2.2. Các 5-nhóm Sylow của G .26

2.3. Các 2-nhóm con Sylow của G .26

2.4. Một số nhóm con khác của G.28

KẾT LUẬN . 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY