Luận văn Nhân vật trong tiểu thuyết của Chu Lai

0 TLỜI CẢM ƠN0 T . 2

0 TMỤC LỤC0 T. 3

0 TDẪN NHẬP0 T . 4

0 T1.Lí do chọn đề tài0 T . 4

0 T2.Lịch sử vấn đề nghiên cứu0 T . 5

0 T3. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu0 T. 7

0 T4.Phương pháp nghiên cứu0 T. 8

0 T5. Đóng góp của luận văn0 T. 8

0 T6. Kết cấu của luận văn0 T. 9

0 TCHƯƠNG 1: NHÂN VẬT VĂN HỌC VÀ DIỆN MẠO NHÂN VẬT VĂN HỌC TRONG TIỂU THUYẾT

VIỆT NAM SAU 19750 T. 10

0 T1.1. Nhân vật văn học và nhân vật văn học trong tiểu thuyết 0 T . 10

0 T1.1.1. Nhân vật văn học0 T. 10

0 T1.1.2. Nhân vật văn học trong tiểu thuyết 0 T . 14

0 T1.2. Diện mạo nhân vật văn học trong tiểu thuyết sau 19750 T. 19

0 T1.2.1. Nhìn chung về tiểu thuyết Việt Nam sau 19750 T. 19

0 T1.2.2. Diện mạo nhân vật văn học trong tiểu thuyết Việt Nam sau 19750 T . 28

0 TChương 2: ĐẶC ĐIỂM NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHU LAI0 T. 38

0 T2.1. Nhân vật có xu hướng lí tưởng0 T. 39

0 T2.2. Nhân vật với những cảnh ngộ bi kịch0 T . 49

0 T2.2.1. Nhân vật với bi kịch tổn thương0 T . 51

0 T2.2.2. Nhân vật với bi kịch lạc lõng0 T. 56

0 T2.2.3. Nhân vật với bi kịch tự đánh mất mình0 T. 59

0 T2.3. Nhân vật hiện thân cho cái ác0 T. 65

0 TCHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CHU LAI0 T. 75

0 T3.1. Nghệ thuật miêu tả nhân vật 0 T. 75

0 T3.1.1. Nghệ thuật miêu tả ngoại hình của nhân vật 0 T. 75

0 T3.1.2. Nghệ thuật miêu tả nội tâm của nhân vật 0 T . 80

0 T3.2. Lời thoại của nhân vật trong tiểu thuyết Chu Lai0 T. 86

0 T3.2.1. Lời đối thoại0 T. 86

0 T3.2.2. Lời độc thoại0 T. 93

0 TKẾT LUẬN0 T. 102

0 TTÀI LIỆU THAM KHẢO0 T. 106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY