Luận văn Nhận thức, thái độ của người chuyển giới về quyền chuyển giới tại Việt Nam

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài . 6

2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu . 7

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu . 17

4. Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu . 17

5. Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu 18

6. Phương pháp nghiên cứu . 19

7. Hạn chế của nghiên cứu 20

8. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn 21

9 Khung phân tích . 22

NỘI DUNG CHÍNH

CHưƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 23

1.1 Khái niệm công cụ của đề tài 23

1.1.1. Nhận thức 23

1.1.2. Thái độ 24

1.1.3. Người chuyển giới . 25

1.1.4. Một số khái niệm liên quan 27

1.2 Cơ sở lý thuyết . 29

1.2.1. Lý thuyết xã hội hóa vai trò giới 29

1.2.2. Lý thuyết tương tác biểu trưng của H.Mead và Blumer 31

1.2.3. Lý thuyết sự lựa chọn hợp lý . 32

1.3 Cơ sở thực tiễn của đề tài . 33

1.3.1. Sơ lược về cộng đồng chuyển giới tại Việt Nam 33

1.3.2. Một số văn bản pháp luật liên quan đến người chuyển giới

tại Việt Nam .

36

1.3.3. Một số kinh nghiệm quốc tế liên quan tới người chuyển giới 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY