Luận văn Nguyên lí ánh xạ KKM và bài toán cân bằng vectơ trong không gian vectơ tôpô

MỤC LỤCMở đầu . .1Chương 1. NGUYÊN LÍ ÁNH XẠ KKM1.1. Bổ đề KKM .31.2. Nguyên lí ánh xạ KKM 71.3. Bất đẳng thức Ky Fan 10 Chương 2. BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CHO HÀM ĐƠN TRỊ 2.1. Nón và quan hệ thứ tự theo nón 132.2. Bài toán cân bằng vô hướng 162.3. Bài toán cân bằng vectơ không có giả thiết đơn điệu . 232.4. Bài toán cân bằng vectơ giả đơn điệu 282.5. Bài toán cân bằng vectơ tựa đơn điệu 342.6. Một số mở rộng 39Chương 3. BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CHO HÀM ĐA TRỊ 3.1.Bài toán cân bằng vectơ đa trị không có giả thiết đơn điệu 513.2. Bài toán cân bằng vectơ đa trị đơn điệu 56Kết luận 63 Tài liệu tham khảo . 64

MỤC LỤC

Mở đầu . .1

Chương 1. NGUYÊN LÍ ÁNH XẠ KKM

1.1. Bổ đề KKM .3

1.2. Nguyên lí ánh xạ KKM 7

1.3. Bất đẳng thức Ky Fan 10

Chương 2. BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CHO HÀM ĐƠN TRỊ

2.1. Nón và quan hệ thứ tự theo nón 13

2.2. Bài toán cân bằng vô hướng 16

2.3. Bài toán cân bằng vectơ không có giả thiết đơn điệu . 23

2.4. Bài toán cân bằng vectơ giả đơn điệu 28

2.5. Bài toán cân bằng vectơ tựa đơn điệu 34

2.6. Một số mở rộng 39

Chương 3. BÀI TOÁN CÂN BẰNG VECTƠ CHO HÀM ĐA TRỊ

3.1.Bài toán cân bằng vectơ đa trị không có giả thiết đơn điệu 51

3.2. Bài toán cân bằng vectơ đa trị đơn điệu 56

Kết luận 63

Tài liệu tham khảo . 64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY