Luận văn Ngữ nghĩa của danh từ đơn vị tiếng việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU. 1

1. Lý do chọn đề tài. 1

2. Lịch sử nghiên cứu . 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 8

4. Phương pháp nghiên cứu và sưu tầm tài liệu . 9

5. Ý nghĩa của đề tài. 10

6. Bố cục của luận văn. 10

Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN . 12

1.1. Tổng quan về ngôn ngữ học tri nhận. 12

1.1.1. Khái niệm. 12

1.1.2. Một số xu hướng chính. 13

1.2. Danh từ đơn vị tiếng việt. 14

1.2.1. Khái niệm. 15

1.2.2. Vấn đề thuật ngữ. 16

1.2.3. Phân loại . 21

1.2.4. Danh từ đơn vị và danh từ khối trong danh ngữ . 26

1.2.5. Đặc điểm của danh từ đơn vị. 30

1.3. Tiểu kết. 43

Chương 2. NGỮ NGHĨA CỦA NHÓM DANH TỪ ĐƠN VỊ ĐỘNG,

THỰC VẬT. 44

2.1. Những yếu tố ảnh hưởng đến cách sử dụng DĐV . 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY