Luận văn Ngôn ngữ chát: tiếng Việt và tiếng Anh

MỤC LỤC Trang phụbìa Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữviết tắt MỞÐẦU .1 Chương 1: NGÔN NGỮVÀ NGÔN NGỮCHAT 1.1. Ngôn ngữvà chữviết.6 1.1.1. Khái niệm vềchữviết.6 1.1.2. Ngôn ngữla công cụgiao tiếp .8 1.2. Ngôn ngữchat.9 1.2.1. So sánh ngôn ngữnói và ngôn ngữviết .10 1.2.2. Đối tượng của ngôn ngữchat.13 1.2.3. Nguyên nhân ra đời của ngôn ngữchat .13 1.2.4. Các sắc thái giao tiếp trong ngôn ngữchat.16 1.3. Tiểu kết.21 Chương 2 : BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC 2.1. Định nghĩa.22 2.2. Nguồn gốc của biểu tượng cảm xúc .22 2.3. Phân loại biểu tượng cảm xúc .24 2.3.1. Kiểu phương Tây .24 2.3.2. Kiểu Á Đông.25 2.3.3. Đông – Tây giao thoa .29 2.4. Tiểu kết.48 Chương 3 : CHAT TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH 3.1. Chat trong tiếng Việt .49 3.1.1. Nguyên nhân hình thành ngôn ngữchat tiếng Việt .49 3.1.2. Những biến thểcơbản trong ngôn ngữchat tiếng Việt.59 3.2. Chat trong tiếng Anh .75 3.2.1. Nguyên nhân hình thành ngôn ngữchat tiếng Anh .75 3.2.2. Những biến thểcủa ngôn ngữchat tiếng Anh .76 3.3. So sánh ngôn ngữchat trong tiếng Việt và tiếng Anh .90 3.3.1. Điểm giống nhau.90 3.3.2. Điểm khác nhau .91 3.4. Tiểu kết.95 KẾT LUẬN.100TÀI LIỆU THAM KHẢO.102 PHỤLỤC.106

MỤC LỤC

Trang phụbìa

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữviết tắt

MỞÐẦU .1

Chương 1: NGÔN NGỮVÀ NGÔN NGỮCHAT

1.1. Ngôn ngữvà chữviết.6

1.1.1. Khái niệm vềchữviết.6

1.1.2. Ngôn ngữla công cụgiao tiếp .8

1.2. Ngôn ngữchat.9

1.2.1. So sánh ngôn ngữnói và ngôn ngữviết .10

1.2.2. Đối tượng của ngôn ngữchat.13

1.2.3. Nguyên nhân ra đời của ngôn ngữchat .13

1.2.4. Các sắc thái giao tiếp trong ngôn ngữchat.16

1.3. Tiểu kết.21

Chương 2 : BIỂU TƯỢNG CẢM XÚC

2.1. Định nghĩa.22

2.2. Nguồn gốc của biểu tượng cảm xúc .22

2.3. Phân loại biểu tượng cảm xúc .24

2.3.1. Kiểu phương Tây .24

2.3.2. Kiểu Á Đông.25

2.3.3. Đông – Tây giao thoa .29

2.4. Tiểu kết.48

Chương 3 : CHAT TRONG TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG ANH

3.1. Chat trong tiếng Việt .49

3.1.1. Nguyên nhân hình thành ngôn ngữchat tiếng Việt .49

3.1.2. Những biến thểcơbản trong ngôn ngữchat tiếng Việt.59

3.2. Chat trong tiếng Anh .75

3.2.1. Nguyên nhân hình thành ngôn ngữchat tiếng Anh .75

3.2.2. Những biến thểcủa ngôn ngữchat tiếng Anh .76

3.3. So sánh ngôn ngữchat trong tiếng Việt và tiếng Anh .90

3.3.1. Điểm giống nhau.90

3.3.2. Điểm khác nhau .91

3.4. Tiểu kết.95

KẾT LUẬN.100

TÀI LIỆU THAM KHẢO.102

PHỤLỤC.106

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY