Luận văn Nghiên cứu xử lý mầu bằng kỹ thuật hấp phụ và tái sinh than hoạt tính tại chỗ bằng kỹ thuật oxi hóa

MỞ ĐẦU .1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .2

1.1 Nước thải dệt nhuộm.2

1.1.1 Phân loại thuốc nhuộm .2

1.1.2 Ô nhiễm nước thải dệt nhuộm do thuốc nhuộm và tác hại.5

1.2 Các phương pháp xử lý nước thải chứa thuốc nhuộm hoạt tính .7

1.2.1 Phương pháp sinh học.7

1.2.2 Phương pháp oxi hoá tiên tiến .8

1.2.3 Phương pháp hoá lý .9

1.3 Than hoạt tính và ứng dụng của than hoạt tính.14

1.4 Các phương pháp tái sinh than hoạt tính .16

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM.19

2.1 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu.19

2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu.19

2.1.2 Nội dung nghiên cứu .19

2.2 Nguyên vật liệu, thiết bị và dụng cụ.19

2.2.1 Vật liệu hấp phụ .19

2.2.2 Chất bị hấp phụ.20

2.2.3 Thiết bị .21

2.2.5 Hóa chất .21

2.3 Phương pháp BET xác định diện tích bề mặt riêng xúc tác .22

2.4 Các phương pháp phân tích sử dụng trong thực nghiệm .24

2.4.1 Phương pháp xác định nồng độ mầu RB19, RY145, RO122 trong mẫu .24

2.4.2 Xác định COD trong mẫu.25

2.5 Đánh giá khả năng hấp phụ.26

2.5.1 Động học hấp phụ .26

2.5.2 Mô tả động học cho quá trình hấp phụ .27

2.5.3 Xây dựng mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir và Frendlich .27

2.6 Tái sinh than hoạt tính .28

2.6.1 Tái sinh than hoạt tính bằng ozon.28

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .30

3.1 Đặc trưng vật liệu .30

3.2 Khảo sát khả năng hấp phụ mầu của than hoạt tích dạng hạt kích thước 1mm- 2mm

(VLHP1) .33

3.2.1 Khảo sát khả năng hấp phụ RB19 của VLHP1 .33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY