Luận văn Nghiên cứu, xây dựng hệ thống lập kế hoạch du lịch dựa trên hệ gợi ý

Trang phụ bìa:.

Bản xác nhận chỉnh sửa luận văn:.

Bản cam đoan: .

Mục lục:.

Tóm tắt luận văn:.

Danh mục chữ viết tắt .

Danh mục bảng biểu.

Danh mục hình vẽ.

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. HỆ THỐNG GỢI Ý VÀ GIẢI THUẬT CBR 3

1.1. Giới thiệu hệ thống gợi ý 3

1.1.1. Hệ thống gợi ý 3

1.2.2. Các phương pháp gợi ý truyền thống 4

1.2. Giải thuật CBR 6

1.2.1. Khái niệm CBR 6

1.2.2. Giải thuật CBR 7

CHƯƠNG 2: BÀI TOÁN GỢI Ý TOUR DU LỊCH 12

2.1. Mô hình lô-gic và các hàm chức năng 12

2.2. Biểu diễn thành phần tour 16

2.2.1. Cấu trúc của một case 18

2.2.2. Độ tương đồng và xếp hạng các item 24

2.2.3. Hệ thức khoảng cách không đồng nhất 31

2.2.4. Độ tương đồng giữa hai case 33

Chương 3. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN DU LỊCH 47

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 47

3.1.1. Các thực thể 47

3.1.2. Sơ đồ liên kết thực thể 53

3.2. Thiết kế chương trình 53

3.2.1. Thiết kế các lớp dữ liệu 53

3.2.2. Sơ đồ liên kết lớp 60

3.2.3. Luồng xử lý hệ thống 61

Chương 4. XÂY DỰNG HỆ THỐNG 62

4.1. Xây dựng hệ thống 62

4.2. Kết quả thực hiện 62

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG MỞ RỘNG 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY