Luận văn Nghiên cứu xây dựng định hướng sử dụng hợp lý đất đai phường Tràng minh, quận Kiến an, thành phố Hải phòng đến năm 2020

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3

3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3

4. Phạm vi nghiên cứu 3

5. Ý nghĩa của đề tài luận văn 3

6. Cơ sở dữ liệu đã sử dụng 3

7. Phương pháp nghiên cứu 4

8. Kết quả đạt được của luận văn 5

9. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 5

10. Cấu trúc của luận văn 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ ĐẤT ĐÔ THỊ 6

1.1. Đô thị, đất đô thị, đô thị hóa, sử dụng đất đô thị 6

1.1.1. Khái niệm đô thị 6

1.1.2. Đất đô thị 7

1.1.3. Đô thị hóa 8

1.1.4. Sử dụng đất đô thị 9

1.2 Vai trò của đất đô thị 12

1.3. Cơ sở lý luận của việc sử dụng hợp lý đất đai 13

1.4. Quy hoạch đô thị 17

1.5. Cơ sở pháp lý về quản lý, sử dụng và phát triển đất đô thị 18

1.6. Quy hoạch sử dụng đất đô thị 21

1.6.1. Khái niệm về quy hoạch sử dụng đất đô thị 21

1.6.2. Nhiệm vụ của quy hoạch sử dụng đất đô thị 22

1.6.3. Nguyên tắc cơ bản trong quy hoạch sử dụng đất đô thị 22

1.6.4. Nội dung chủ yếu của quy hoạch sử dụng đất đô thị 24

1.6.5. Cơ sở xây dựng quy mô đất đai trong việc lập quy hoạch sử dụng đất đô thị 26

1.7. Các quan điểm nghiên cứu 28

1.8. Các công trình nghiên cứu trên lãnh thổ có liên quan 29

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀTHỰC TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHƯỜNG TRÀNG MINH, QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 33

2.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội phường Tràng Minh 33

2.1.1. Vị trí địa lý 33

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY