Luận văn Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba

MỤC LỤC

MỤC LỤC.i

DANH SÁCH CÁC BẢNG .iii

DANH SÁCH CÁC HÌNH .iv

LỜI CẢM ƠN.vi

MỞ ĐẦU.vii

CHƯƠNG 1. ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI KHU VỰC

NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN NGẬP LỤT. 10

1.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN LƯU VỰC NGHIÊN CỨU . 10

1.1.1. Điều kiện tự nhiên. 10

1.1.2. Đặc điểm mạng lưới sông ngòi . 15

1.1.3. Đặc điểm khí tượng – khí hậu . 19

1.1.4. Đặc điểm thủy văn . 27

1.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI . 29

1.2.1. Đặc điểm dân sinh kinh tế. 29

1.2.2. Đặc điểm kinh tế. 29

1.3. TÌNH HÌNH NGẬP LỤT HẠ LƯU SÔNG BA . 30

1.3.1. Tình hình ngập lụt . 30

1.3.2. Thiệt hại do ngập lụt. 30

1.3.3. Hiện trạng công trình phòng chống lũ và tiêu úng . 32

1.3.4. Mục tiêu phòng chống lũ trên lưu vực. 33

1.3.5. Phương án quy hoạch phòng chống lũ. 34

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT . 36

2.1. TỔNG QUAN CHUNG . 36

2.1.1. Khái niệm về bản đồ ngập lụt . 36

2.1.2. Các phương pháp xây dựng bản đồ ngập lụt. 36

2.2. TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH THỦY VĂN, THỦY LỰC TÍNH TOÁN

NGẬP LỤT . 37

2.2.1. Các mô hình mưa dòng chảy: . 37i

2.2.2. Mô hình thủy lực: . 38

2.2.3. Lựa chọn mô hình diễn toán . 45

2.2.4. Cơ sở lý thuyết của mô hình. 46

2.2.5. Các bước triển khai mô hình. 61

2.3. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT . 62

2.3.1. Khái niệm hệ thống thông tin địa lý . 62

2.3.2. Các phương pháp GIS xây dựng bản đồ ngập lụt [1, 2, 3] . 64

CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT KHU VỰC NGHIÊN CỨU 66

3.1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU . 66

3.1.1. Tài liệu địa hình . 66

3.1.2. Tài liệu thủy văn . 69

3.1.3. Tài liệu điều tra vết lũ. 70

3.2. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH THỦY LỰC TÍNH TOÁN NGẬP LỤT KHU VỰC

NGHIÊN CỨU . 71

3.2.1. Mô hình mưa rào dòng chảy NAM. 71

3.2.2. Mô hình EFDC . 74

3.2.3. Kết quả mô phỏng quá trình ngập lụt bằng mô hình EFDC . 79

3.3. TÍNH TOÁN NGẬP LỤT THEO TẦN SUẤT 1%, 2%, 5% VÀ 10%. 87

3.4. XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT . 89

3.4.1. Quy trình chuyển kết quả của mô hình EFDC sang GIS và xây dựng bản

đồ ngập lụt . 89

3.4.2. Kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt . 93

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 101

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 103

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY