Luận văn Nghiên cứu xâm nhập mặn nước ngầm khu vực ven biển tỉnh hà tĩnh và đề xuất các giải pháp bảo vệ sử dụng hợp lý

MỤC LỤC

Lời cảm ơn .i

Danh mục bảng .ii

Danh mục hình .iii

Danh mục từ viết tắt .iv

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Mục tiêu nghiên cứu.1

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .1

4. Nội dung nghiên cứu .2

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn.2

6. Cơ sở tài liệu và cấu trúc luận văn .2

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU XÂM NHẬP MẶN NƯỚC NGẦM3

1.1. Các khái niệm .3

1.2. Tình hình nghiên cứu xâm nhập mặn .5

1.2.1. Ngoài nước.5

1.2.2. Tại Việt Nam.8

1.3. Lịch sử nghiên cứu ĐC, ĐCTV và xâm nhập mặn vùng nghiên cứu .9

1.4. Quy trình nghiên cứu.11

1.5. Quan điểm tiếp cận và phương pháp nghiên cứu .12

1.5.1. Quan điểm tiếp cận .12

1.5.2. Phương pháp nghiên cứu .13

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN HÌNH THÀNH XÂM NHẬP MẶN NƯỚC NGẦM KHU

VỰC VEN BIỂN HÀ TĨNH.15

2.1. Cơ chế xâm nhập mặn nước dưới đất.15

2.1.1. Các quá trình dịch chuyển chất hòa tan.15

2.1.2. Quá trình phân tán cơ học.17

2.1.3. Quá trình phân tán thuỷ động lực .18

2.1.4. Quá trình hấp phụ .20

2.1.5. Quá trình phân rã .20

2.1.6. Ranh giới mặn - nhạt nước dưới đất vùng ven biển .21

2.2. Các nhân tố hình thành xâm nhập mặn nước ngầm vùng ven biển Hà Tĩnh .22

2.2.1. Vị trí địa lý.23

2.2.2. Đặc điểm địa chất .25

2.2.3. Đặc điểm địa chất thuỷ văn .31

2.2.4. Đặc điểm địa hình và quá trình địa mạo.2

2.2.5. Đặc điểm khí hậu .3

2.2.6. Chế độ thuỷ văn - hải văn .6

2.2.7. Đặc điểm thổ nhưỡng.7

2.2.8. Thảm thực vật .9

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY