Luận văn Nghiên cứu xác lập mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí làng nghề phục vụ công tác giám sát và quản lý chất lượng môi trường không khí thành phố Hà nội, giai đoạn 2010 - 2030

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2

1.1. Hệ thống quan trắc không khí đô thị tại một số nước đang phát triển trong khu vực và trên thế giới 2

1.1.1. Hệ thống quan trắc không khí tại một số đô thị lớn ở Châu Á 2

1.1.2. Hệ thống quan trắc không khí ở London, Anh 4

1.2. Hiện trạng mạng lưới quan trắc quốc gia và thành phố Hà Nội 5

1.2.1. Hiện trạng mạng lưới điểm quan trắc chất lượng không khí quốc gia 6

1.2.2. Hệ thống quan trắc chất lượng không khí nền và nền vùng quốc gia 8

1.2.3. Hệ thống quan trắc chất lượng không khí ở TP. Hồ Chí Minh 12

1.2.4. Hệ thống quan trắc CLKK ở TP Hà Nội 13

1.3. Khái quát điều kiện tự nhiên và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 17

1.3.1. Khái quát điều kiện tự nhiên 17

1.3.2. Khái quát quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 19

Chương 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 23

2.1. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu 23

2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 23

2.1.2. Mục tiêu nghiên cứu .29

2.2. Phương pháp nghiên cứu 29

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 29

2.2.2. Phương pháp điều tra, khảo sát đo đạc tại hiện trường 29

2.2.3. Phương pháp mô hình hóa toán học 29

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY