Luận văn Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường khu vực đại học quốc gia Hà nội tại Hòa lạc và các xã lân cận

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

1. Tính cấp thiết của đề tài. 3

2. Mục tiêu, nhiệm vụ. 4

3. Phạm vi nghiên cứu. 5

4. Cơ sở tài liệu . 5

5. Kết quả và ý nghĩa. 5

6. Cấu trúc luận văn. 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 7

1.1. Các vấn đề lý luận quy hoạch bảo vệ môi trường trên cơ sở tiếp cận

địa lý tổng hợp. 7

1.1.1. Những vấn đề cơ bản về quy hoạch bảo vệ môi trường. 7

1.1.2. Lý luận về xác lập cơ sở cho định hướng QHBVMT khu vực xây dựng ĐHQG tại

Láng Hòa Lạc và các xã lân cận. 12

1.2. Các quan điểm, phương pháp và quy trình nghiên cứu. 17

1.2.1. Các quan điểm nghiên cứu. 17

1.2.2 Quy trình nghiên cứu . 20

1.2.3. Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng. 22

CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÝ KHU VỰC NGHIÊN

CỨU VÀ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG . 25

2.1. Các điều kiện tự nhiên và vai trò của nó với nền kinh tế khu vực

nghiên cứu. 25

2.1.1. Vị trí địa lý. 25

2.1.2. Địa chất, địa mạo và tài nguyên khoáng sản . 26

2.1.3. Khí hậu – thủy văn . 34

2.1.5. Đặc điểm thổ nhưỡng. 39

2.1.6. Thảm thực vật . 40

2.2. Điều kiện kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng. 41

2.2.1. Dân cư và lao động. 41

2.2.2. Cơ cấu kinh tế. 43

2.2.3. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật . 45

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY