Luận văn Nghiên cứu xác định những vấn đề môi trường chính trong quy trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) các dự án quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ

MỞ ĐẦU.7

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .9

1.1. Tổng quan về ĐMC.9

1.1.1. Khái niệm .9

1.1.2. Nguyên tắc tiến hành ĐMC .9

1.1.3. Mục tiêu của ĐMC.10

1.1.4. Các lợi ích của ĐMC.11

1.1.5. Quy trình của ĐMC.12

1.1.6. Chi phí thực hiện ĐMC.14

1.1.7. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện ĐMC tại Việt Nam.15

1.2. Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đƣờng bộ.17

1.2.1. Khái niệm chung .17

1.2.2. Yêu cầu đối với quy hoạch phát triển giao thông vận tải .18

1.2.3. Các bƣớc lập quy hoạch giao thông vận tải .19

1.2.4. Nội dung chủ yếu của đề án Quy hoạch.20

1.3. ĐMC với quá trình lập quy hoạch phát triển giao thông vận tải .20

1.3.1. Đối tƣợng lập ĐMC .20

1.3.2. Nội dung báo cáo ĐMC .22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY